Norges mest fremadstormende medlemsorganisasjon

OBOS får stadig flere medlemmer! I sin leder i den 8. utgaven av OBOS-bladet forteller konsernsjef Daniel Siraj om den formidable veksten, og minner deg på de gode fordelene du får som medlem.

Vi blir stadig flere i OBOS-familien, og runder snart 400 000 medlemmer. Økningen er størst blant de yngste.
Vi blir stadig flere i OBOS-familien, og runder snart 400 000 medlemmer. Økningen er størst blant de yngste.

OBOS er en kooperativ organisasjon og en samvirkebedrift, eid av sine medlemmer. Og det er ikke en hvilken som helst medlemsorganisasjon du er medlem i og eier av.

Vi skal vokse!

Per 1. oktober hadde 375 000 medlemmer betalt sin kontingent i OBOS, og fra samme dato ønsket vi 6000 medlemmer i Ålesund Boligbyggelag velkommen. Det betyr ar vi i skrivende stund har i overkant av 381 000 medlemmer i bøkene.

Vi har satt oss en svært ambisiøs målsetning om å nå 400 000 betalende medlemmer til nyttår. Det er et hårete mål, men ikke umulig. Derfor vil dere de kommende ukene og månedene oppleve at OBOS setter et ekstra trykk på medlemsverving, med flotte vervepremier for både den som verver og den som blir vervet.

Formidabel vekst

Medlemsveksten de siste årene har vært formidabel. Bare i september meldte 3262 nye medlemmer seg inn i OBOS, og til sammen 16 189 medlemmer hadde meldt seg inn per 1. oktober i år. De siste fem årene har 100 000 medlemmer meldt seg inn i OBOS. Til sammenligning hadde statsministerpartiet Høyre cirka 35 000 medlemmer, og Arbeiderpartiet omlag 56 000 medlemmer, ved inngangen til 2015.

Dvs at OBOS de siste fem årene har hatt en medlemsvekst som overstiger totalt medlemskap i landets to største politiske partier. OBOS har også for lengst passert Fellesforbundet, som har 300 000 medlemmer og vil, dersom vi lykkes, i løpet av de neste fem årene passere NAF.

LO og Coop vil fortsatt være større enn oss, men da må man huske at disse organisasjonene i realiteten er sammenslutninger av en rekke selvstendige forbund og samvirkelag.

Alle stiller likt

Hvorfor er det viktig å ha mange medlemmer i OBOS, spør du kanskje? Gjør det ikke bare kampen om boligene med forkjøpsrett hardere? Jo, det gjør det i og for seg, men ett av kjennetegnene
med boligsamvirket, enten kalenderen sier 1929 eller 2015, er at vi er en åpen medlemsorganisasjon der alle kan bli medlem på samme vilkår og nyte godt av godene, uten å frykte at noen trekker stigen opp etter seg.

Her stiller rik og fattig, ung og gammel, nordmann eller syrisk flyktning helt likt, men med en ekstra fordel for dem som har holdt på medlemskapet sitt i lengre tid. OBOS har også vektlagt å holde et moderat nivå både på andelskapital og medlemskontingent i lang tid.

Attraktive fordeler

For de fleste OBOS-medlemmer er forkjøpsretten den viktigste fordelen, men for mange har også
de mange små og store medlemsfordelene en stor verdi. Jo flere medlemmer vi er, desto bedre posisjon får vi til å forhandle gode medlemsfordeler på vegne av våre medlemmer.

OBOS utvikler selv stadig flere nye egne medlemsfordeler fordi vi har mange potensielle kunder blant egne medlemmer, og for at OBOS skal være enda mer attraktiv som medlemsorganisasjon.

OBOS Forsikring med sitt store tilbud om privatforsikring som gikk på lufta 01.10, er et eksempel på dette, sammen med gode boliglån i OBOS-banken. Kjøpet av Block Watne og stadig flere nye boligprosjekter over hele landet styrker også tilbudet til medlemmene.

Stor samfunnsbetydning

For samfunnet er det viktig at det finnes solide og offensive, medlemseide organisasjoner som OBOS. OBOS har som formål å bygge boliger, å forvalte disse og å drive bankvirksomhet gjennom spare- og utlånsvirksomhet. 

Alt overskudd skal pløyes tilbake til drift og nye investeringer. Her skal ingen kapitalister, gode eller dårlige, statlige eller private, ta ut utbytter og redusere handlingsrommet. Og i motsetning til det offentlige så må OBOS drive med solide overskudd. Her finnes intet statsbudsjett eller lovpålagte gebyrer som kan finansiere driften.

Historien har lært oss at det er godt å ha en velutrustet sekk når uværet setter inn. Som medlemsorganisasjon kan vi også tillate oss å tenke langsiktig der andre kun er opptatt av kortsiktige profittmotiv, eller siste instruks fra politisk hold. OBOS sine investeringer i Kværnerbyen og på Fornebu er eksempler på dette.

Vi trenger deg!

OBOS som organisasjon trenger deg som medlem. Gjennom å være en demokratisk styrt organisasjon, sørger man for at både administrasjon og styret hele tiden må være «jordet» og fokusert på å være relevant for medlemmene.

OBOS trenger også en solid heiagjeng ute i samfunnet som forstår verdien av et sterkt og økonomisk uavhengig OBOS med frihet til å tale boligbyggingens sak. På denne måten kan vi i fellesskap verne om en organisasjonsmodell som i sin natur og formål er samfunnsnyttig, og gjennom sitt virke skal være en del av grunnfjellet i det norske samfunnet.

Portrettfoto av Daniel K. Siraj Visekonsernsjef, konserndirektør boligutviklingPortrettfoto av Daniel K. Siraj Visekonsernsjef, konserndirektør boligutvikling

 
 Daniel Kjørberg Siraj 
 er konsensjef i OBOS.

 

 

 

 


(Foto fra Kværnerbyen: Nadia Frantsen)

13.11.2015