Ny boligstrategi fra regjeringen?

Regjeringen har varslet at den før sommeren vil komme med en ny boligstrategi. Hensikten med den nye strategien er ifølge finansminister Siv Jensen å skape trygghet for norske husholdninger.

fasade med balkonger og blomsterkasser

Finansministeren mener det er en trygghet i seg selv at Regjeringen nå forsøker å gjøre noe for å dempe det hete boligmarkedet.

Kortvarig nedgang

I 2013 var Regjeringen og andre «eksperter» så sikre på at vi sto foran en boligboble at folk ble skremt bort fra boligmarkedet. De økte kravene til egenkapital for å få boliglån. Dermed sank etterspørselen etter både nye og brukte boliger og også boligprisene.

Fra sommeren 2013 til årsskiftet sank prisene fra ca 43…000 kr per kvm. til ca 40…000 kr per kvm. Denne korte depresjonen i boligmarkedet varte frem til våren/sommeren 2014. Nedgangen i boligmarkedet og de reduserte prisene førte til at det ble solgt få boliger i nye boligprosjekter.

Det lave boligsalget høsten 2013 og våren 2014 førte til at det ble svært lav igangsetting av boliger
i 2014. I Oslo, der boligbehovet er størst, satte man i fjor i gang bare 1 716 boliger, mens man året før satte i gang hele 3… 359.

Grunnen til at utslagene var så store i Oslo, og mye større enn i resten av landet, er at mange av prosjektene i Oslo er store og kostbare og at det derfor både er vanskeligere og tar lenger tid å få forhåndssolgt 50 prosent av et prosjekt. Et forhåndssalg på 50 til 60 prosent er et vanlig krav for å få sette i gang et boligprosjekt.

Formidabel vekst

Utover våren 2014 gikk det opp for folk at vi ikke sto foran noe boligkrakk. Til tross for lavere oljepriser har det ikke vært noen vesentlig økning i arbeidsledigheten, lønningene har steget og
rentene har sunket. Dermed vendte folk tilbake til boligmarkedet.

Fra årsskiftet i fjor og til i dag har boligprisene steget fra ca 40… 000 kr per kvm. til i dag ca 48 …000 kr per kvm. Det er formidabelt og vi kan skjønne at finansministeren og andre økonomiske eksperter er bekymret. Men har de seg selv å takke?

Det må sies at Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet ikke har hatt noen heldig hånd med sin kommunikasjon til markedet, eller vist stor innsikt i boligmarkedet gjennom uttalelsene og rådene de er kommet med.

Det er nå snart fire år siden Jens Stoltenberg fikk hele forsiden på VG der overskriften var: «Jens frykter boligboblen sprekker». Undertegnede har fulgt boligmarkedet relativt tett i ca 40 år. Siden
1997 er det med ujevne mellomrom blitt advart mot at boligboblen sprekker.

Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet bør nok gå i seg selv og analysere de spådommene de er kommet med de siste 15 til 20 årene. Dersom de en dag skulle få rett er det antagelig ingen som tror på dem før det er for sent.

Boligbehovet øker

For mens boligprisene stiger og frykten øker, har behovet for nye boliger økt. I de fleste norske byene er det i de senere årene bygget altfor få boliger til å dekke behovet. Når etterspørselen etter
boliger er større enn tilbudet, stiger prisene. 

Dersom vi som er boligbyggere skulle hatt den samme frykten som myndighetene burde vi antagelig ha sluttet å kjøpe nye tomter og vært forsiktige med å sette i gang dyre byggeprosjekter for flere år siden.

OBOS kjøper årlig tomter for et par milliarder kroner og solgte i fjor boliger for nesten 10 milliarder
kroner. Vi mener at det er vårt formål å skažffe medlemmene boliger. Dersom vi hadde strupt vår boligbygging, ville dette garantert ført til enda høyere boligpriser.

Grunnen til at det stadig bygges for få boliger har vi vært innom mange ganger før i denne spalten: Det er for få og for dyre tomter til boligbygging. Det tar for lang tid å få godkjent planer. Ingen har ansvaret for at det bygges boliger i Norge. Det er derimot drøssevis av byråkrater som har ansvar for hver sin paragraf eller forskrift og som skal sørge for at det vi gjør er 100 prosent korrekt og lovlig. At det bygges har ingen av dem noe personlig ansvar for.

Venter i spenning

Å styrke tilbudssiden, avreguleringer og forenklinger av regelverket er antagelig det aller viktigste, sier finansminister Siv Jensen. Det er vi godt i gang med, men vi skal gjøre mer, tilføyer hun. Regjeringens boligstrategi lages denne gang i samarbeid mellom hele fem departementer. Vi er spente på resultatene.


Portrettbilde av Martin Mæland konserndirektør i OBOSMartin Mæland er konsernsjef i OBOS.
Han er utdannet sosialøkonom fra
Universitetet 
i Oslo.

Han har vært 
konsernsjef i OBOS
siden 1983.

15.06.2015