Ny kraft i byutviklingen på Fornebu

Bærum kommune åpner for 11.000 boliger på Fornebu i ny kommunedelplan, det er dobbelt så mange som opprinnelig vedtatt.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Bærum kommune åpner nå for 11 000 boliger på Fornebu i ny kommunedelplan, i tillegg til nye arealer for utvikling av arbeidsplasser. OBOS skal bygge mer enn 5000 av disse boligene og ønsker i tråd med kommunens ambisjoner å tilby et bredt spekter av boliger til medlemmene.

- Dette er en stor dag for Fornebu. Nå tar man steget over til å utvikle en skikkelig by samtidig som man ivaretar Fornebus grønne egenart, uttaler Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Byutvikling med klimaambisjoner 

Fornebu deles hovedsakelig inn i tre områder i den nye planen, «Byen», «Parken» og «Landet». Det legges vekt på bebyggelse med variert arkitektur og høyder, alt skal ikke bli urban bebyggelse. Siden kommunedelplan 2 ble vedtatt i 1999 har den årlige befolkningsveksten nesten fordoblet seg. Det er etablert rundt 25 000 arbeidsplasser på Fornebu i dag.

-Dette er byutvikling med høye klimaambisjoner og fokus på variasjon, både i arkitektur og boligtypologi. Fornebu åpnes for flere mennesker og arbeidsplasser. Samtidig skal vi ivareta de som allerede bor her. De som skal bo på Fornebu må få et helhetlig bomiljø med gode servicetilbud, et godt tilbud av skoler og barnehager, kultur og et helse- omsorgstilbud som er tilpasset en stadig eldre befolkning. OBOS skal innta en offensiv rolle i forhold til denne utviklingen og arbeider med flere spennende konsepter innenfor miljø, transport og sosial bærekraft som vi skal ta med oss på det nye Fornebu, sier Kjørberg Siraj.

Bidrar til finansiering av Fornebubanen

OBOS er største utbygger på Fornebu og vil ta ansvar for å utvikle mer enn egne eiendommer gjennom å bidra til finansieringen av Fornebubanen og den sosiale infrastrukturen. Ved å legge seg på en samlet ramme på 11 000 boliger ligger alt til rette for gode og konstruktive forhandlinger med kommune og fylkeskommune. Økningen i utnyttelsen er stor i forhold til eksisterende KDP2, men helt nødvendig for å få på plass god samfinansiering mellom de private og offentlige aktørene.

Les mer om Fornebu