OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Ny modell hjelper unge boligkjøpere

OBOS lanserer nå en helt ny eiermodell som skal hjelpe folk med lite egenkapital inn på boligmarkedet.

Boligprosjektet Følhusbakken gir muligheter for unge boligkjøpere i Sandnes.
Boligprosjektet Følhusbakken gir muligheter for unge boligkjøpere i Sandnes.

25 selveierboliger i Følhusbakken i Kleivane i Sandnes legges ut for salg 2. februar, og kravet om egenkapital i dette prosjektet er på bare fem prosent. Det vanlige er et egenkapitalkrav på 15 prosent. 

Fra leie til eie
– Vi selger 70 prosent av boligen til kjøperen, og beholder 30 prosent av eierandelen. Kjøperen lånefinansierer 65 prosent av boligen og stiller med fem prosent egenkapital. Deretter forplikter kjøperen seg til å betale ut OBOS gjennom en periode på fem år. Etter denne perioden, er det kjøperen som eier boligen helt og holdent. Derfor har vi kalt modellen ”leie-til-eie”, forklarer visekonsernsjef Daniel Siraj i OBOS.

Boplikt i tre år
Tanken er at folk med lite egenkapital på denne måten blir satt i stand til å kjøpe sin egen bolig. Det er også boplikt de tre første årene, og for å kunne kjøpe bolig i dette prosjektet er det et krav at kjøperne ikke eier bolig fra før. Slik unngår man spekulasjon og sikrer at tilbudet treffer dem som virkelig trenger en bolig.

– Det er samarbeidet med Sandnes kommune som gjør dette mulig. De har stilt tomt til disposisjon og gitt oss betalingsutsettelse på deler av kjøpesummen Som boligbygger binder vi kapital og tar risiko når vi gjør dette, men dette er et viktig forsøksprosjekt i et område med mange unge på boligjakt, sier Siraj. 

Han peker også på et godt samarbeid med Sandnes Sparebank som sikrer finansiering og lokal rådgivning til kundene knyttet til et nytt og uprøvd konsept.

Vil evaluere 
Siraj vil ikke utelukke at modellen også kan brukes andre steder i landet, men understreker at OBOS først ønsker å evaluere dette prosjektet før man eventuelt ser på nye prosjekter. 

Det er allerede stor interesse for prosjektet. Salgsmøtet for boligene i Følhusbakken finner sted i 2. februar i Sandnes Sparebanks lokaler i Langgata 64, Sandnes. Påmeldingsfrist til salgsmøtet er 30. januar.

Les mer om Følhusbakken her. 


23.01.2015