Ny personvernerklæring

OBOS respekterer ditt personvern og beskytter dine personopplysninger. Det har vi alltid gjort, og det vil vi alltid gjøre.

OBOS-medlemskort satt sammen som et hus

Nytt nå er at vi har samlet informasjonen om hvordan vi behandler personopplysningene i en offisiell personvernerklæring. Denne gjelder for alle OBOS-medlemmer, uansett om du har vært medlem i flere tiår eller om du ble det i går.

Kort oppsummert

Alle OBOS-medlemmer er registrert i vårt medlemsregister. Hvilke opplysninger som registreres, og rutinene som gjelder for innsyn, endring og sletting, er beskrevet i den nye personvernerklæringen. I den kan du også lese mer om hvorfor vi registrerer opplysningene om deg, hva de brukes til og hvordan vi behandler dem.

For OBOS er det viktig å forvalte opplysningene vi har om deg på en trygg og god måte. Vi ønsker også at du skal vite hvordan personopplysningene brukes. Det håper vi personvernerklæringen vil bidra til.

Les personvernerklæringen