OBOS åpner i Ålesund

Torsdag 1. oktober blir 6 000 sunnmøringer OBOS-medlemmer!

Oversiktsbilde over Ålesund

Tidligere i år vedtok generalforsamlingene i OBOS og Ålesund boligbyggelag (ÅBO) å slå seg sammen. Arbeidet med fusjonen er nå sluttført, og torsdag 1. oktober 2015 åpner OBOS sitt nye regionkontor i Ålesund, OBOS Nordvest.

– Gjennom OBOS Nordvest blir boligsamvirkets rolle i regionen styrket. OBOS Nordvest skal bygge videre på det gode grunnlaget Ålesund boligbyggelag har skapt i en region med positiv utvikling, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Landsdekkende organisasjon

At OBOS nå er etablert på Nordvestlandet passer også godt inn i konsernets strategi om å bli en landsdekkende organisasjon.

– Gjennom fusjonen styrker vi vår tilstedeværelse i regionen, og vi ser for oss gode utviklingsmuligheter innenfor både boligutvikling, boligforvaltning, bank og forsikring, sier Kjørberg Siraj.

Bedre utvalg for medlemmene

Etter fusjonen blir nærmere 6000 tidligere ÅBO-medlemmer nå OBOS-medlemmer. Medlemmene i begge boligbyggelagene beholder sin opptjente ansiennitet.

– Det betyr at våre nye medlemmer i Ålesund og omegn nå får forkjøpsrett på nesten 90.000 boliger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Fredrikstad og på Hamar. I tillegg får de tilgang til enda flere medlemstilbud innen blant annet bygg, bolig, kultur og fritid, både i Ålesund og i resten av landet, sier Kjørberg Siraj.

Finn Dyb-Sandnes blir regiondirektør

Tidligere administrerende direktør i ÅBO, Finn Dyb-Sandnes, blir regiondirektør i OBOS Nordvest.

– Gjennom fusjonen og åpningen av det nye regionkontoret, vil vi kunne tilby enda bedre tjenester til våre medlemmer og til våre forvaltningskunder. Nye og gamle medlemmer og forvaltningskunder har store forventninger til oss, både som boligbyggelag og som medlemsorganisasjon, og nå står vi enda bedre rustet for å imøtekomme dette. Dette er en gledens dag, og vi ser med spenning og optimisme på den rollen OBOS Nordvest skal ha i utviklingen av regionen i årene som kommer, sier Dyb-Sandnes.

29.09.2015