Vi oppdaterer systemene våre

Oppdateringer 25. og 26. januar

25. og 26. januar oppdaterer vi systemene våre, og enkelte av tjenestene kan være utilgjengelige i korte perioder mellom kl. 12 og 17.

For obos.no gjelder dette: 

- bruktboligsøk og melding av forkjøp
- medlemskap og Min Side
- nyhetsbrev

Øvrige tjenester som også er berørt:

- Nabohjelp
- OBOS-appen
- Styrerommet
- Nabolaget
- Vibbo

Lukk

OBOS Boligkonferanse 2012

Bygges det for tett, mørkt og trangt? OBOS Boligkonferanse går av stabelen 28. august på Den Norske Opera & Ballett. Meld deg på nå!

Nyrehabilitert inngangsparti i Teisen Vest borettslag, Oslo.

– I år er boligbygging i Oslo og de andre store byene tema for konferansen. OBOS ønsker å sette dagsorden i boligdebatten som den siste tiden har dreid seg om nettopp boligkvalitet i byene, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Målgruppen for konferansen er alle som er interessert i byutvikling og boligmarkedet. Spesielt retter konferansen seg mot boligbransjen; fra boligutviklere til arkitekter, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå.

Varierte innleggsholdere vil belyse byutvikling fra flere hold: Bygges det for tett? Er lysforholdene gode nok? Er uteområdene for små og bokvaliteten for dårlig?

– Det er andre gangen vi arrangerer OBOS boligkonferanse. Vi hadde stor deltakelse i fjor, og påmeldingene så langt tyder på at oppslutningen i år blir enda større, forteller Pettersen.

Program for dagen

09.30 Velkommen/kulturelt innslag
09.40 Åpningstale ved miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
10.00 Byplanleggerens perspektiv, ved byplansjef Ellen de Vibe
10.30 Utbyggers perspektiv med case fra Løren, ved prosjektutvikler Hans Dahl, OBOS
11.00 Kaffepause
11.20 «Norm eller innovasjon?» Alv Skogstad Aamo, Dark Arkitekter
11.45 «Tett på byen – refleksjoner fra en utøvende arkitekt», ved Per Erik Martinussen, Arcasa Arkitekter AS

12.15 Lunsj

13.15 Kunstnerisk innslag
13.20 «Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?»
         13.25 Førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen
         13.40 Rektor Karl Otto Ellefsen ved Arkitekt- og designhøyskolen
         13.55 Byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen
         14.20 Konsernsjef Martin Mæland i OBOS
         14.35 Paneldiskusjon
15.15 Slutt

Programleder: Haddy N'jie

09.08.2012