OBOS Boligkonferanse 2013

Velkommen til høstens store begivenhet – OBOS Boligkonferanse 2013. Tema: Hvordan redusere byggekostnadene?

Sjølyststranda
Sjølyst
Byggeplass
Nybygg
OBOS Nye Hjem
ONH
I samarbeid med Veidekke Eiendom AS bygger OBOS ca 570 leiligheter på Sjølyst. 

Hus A3

Mai 2006


Boligkonferansen retter søkelyset mot hvordan aktørene i boligbransjen kan bidra til lavere byggekostnader. I år møtes både byggherrer, entreprenører, arkitekter og politikere til debatt og diskusjon. Dessuten får vi et innblikk i hva resultatet av årets stortingsvalg kan bety for framtidig boligpolitikk.

Konferansier Anne Lindmo tar oss igjennom en spennende dag der ulike foredragsholdere gir oss sitt perspektiv på temaet byggekostnader.

Tid: 29. august, kl. 9.00 til 14.20
Sted: Den Norske Opera og Ballett 

Målgruppen for konferansen er boligbransjen, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå, presse og andre som er interessert i boligbygging og byutvikling.
Påmeldingen er avsluttet. 

Kontaktperson i OBOS
Åge Pettersen, Kommunikasjonsdirektør, Tlf 90 85 84 41.

 

Program

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen - kunstnerisk innslag

09.40 Debatt: Boligpolitikk etter valget
Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann, Michael Tetzschner (H) og statssekretær Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet presenterer og debatterer de to regjeringsalternativenes boligpolitikk. 

10.30 Kaffepause
 

Hvordan kan aktørene i boligbransjen bidra til lavere byggekostnader?

10.50 Byggekostnader – har de alltid vært høye, og hvorfor er de det nå?
Ved konsernsjef Martin Mæland, OBOS.

11.20 Hvordan kan byggherrene bidra til lavere byggekostnader?
Ved konsernsjef Arne Giske, Veidekke, og direktør markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål, JM Norge. 

11.45 Hvordan kan entreprenørene bidra til lavere byggekostnader?
Ved konsernsjef Ole Feet, BWG Homes, og administrerende direktør Atle Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS. 

12.10 Lunsj

13.00 Kunstnerisk innslag

13.10 Hvordan kan arkitektene bidra til lavere byggekostnader?
Ved sivilarkitekt Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund, og sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb, daglig leder i Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS.

13.35 Hvordan kan myndighetene bidra til lavere byggekostnader?
Ved byråd for byutvikling i Oslo kommune, Bård Folke Fredriksen (H), og statssekretær Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet.
 

Prosjektet Bedre byggesaksbehandling

14.00 Prosjektet Bedre byggesaksbehandling (BBS)
Adm. direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene, medlem i styringsgruppa i BBS-prosjektet orienterer om prosjektet.

14.10 Avslutning og kunstnerisk innslag

13.08.2013