Program boligkonferansen 2016

OBOS Boligkonferanse 2016 gikk av stabelen 30. august. I år stilte vi spørsmålene: Hvor viktig er arkitekten når byen skal vokse? Er det en motsetning mellom god arkitektur og boliger folk har råd til?

09.00   Registrering og kaffe

    

09.30   Åpning – OBOS Boligkonferanse 2016

 

Anne Lindmo er konferansier og skal lede oss igjennom dagen. Med sin friske stilAnne Lindmo Boligkonferansen 2015Anne Lindmo Boligkonferansen 2015 stiller hun spørsmål til foredragsholderne, og leder flere små og store debatter i løpet av dagen.

09.40   Utvikling av levende og attraktive byer – hva må til?

Per Willy Trudvang Amundsen

Per-Willy Amundsen er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Departementet har blant annet ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning.

Per-Willy Amundsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10.00   Kan arkitekturen bli god uten en god byplan?

Erling Dokk Holm

OBOS-bladet nr 8 2010byutvikling

Erling Dokk Holm har arbeidet akademisk med byutvikling og arkitektur, og har gjennom flere år vært aktiv i samfunnsdebatten med sine skarpe meningen rundt disse temaene. Erling Dokk Holm har en fast spalte i Dagbladet Magasinet og er også fast kommentator i Dagens Næringsliv.

10.20   Det er vanskelig å bygge boliger for folk flest hvis du slipper arkitekten løs!

Baard Schumann

Baard Schumann er administrerende direktør i Selvaag Bolig, et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags lange historie og erfaring. Selvaag legger vekt på å bygge gode boliger folk har råd til, i gode nabolag. Schumann jobber etter filosofien til grunnlegger Olav Selvaag: «Det er menneskene som skaper byen, ikke bygningene.»

Baard Schumann, Selvaag Bolig

10.40   «De var helt elendige», sa Daniel Kjørberg Siraj om Snøhetta-boligene. Men var de det?

Kjetil Thorsen

Kjetil Trædal Thorsen er en av gründerne av det kjente arkitektfirmaet Snøhetta, som han var med å starte i 1987. Han er en norsk sivilarkitekt og professor, og partner og daglig leder i Snøhetta. Kjetil Trældal Thorsen er mest kjent for å ha tegnet biblioteket i Alexandria i Egypt og Operaen i Oslo. Under OBOS Boligkonferanse taler han arkitekturens sak i debatten.

10.50   Debatt om arkitektur og byutvikling! 

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.Baard SchumannErling Dokk Holm

OBOS-bladet nr 8 2010byutviklingKjetil Thorsen

 

 

 

Kjetil Trædal Thorsen, Daniel Kjørberg Siraj, Erling Dokk Holm og Baard Schumann møtes i debatt: Er det en motsetning mellom god arkitektur og boliger folk flest har råd til? Vi tar utgangspunkt i en ordveksling mellom OBOS og Snøhetta i Aftenposten i vår. Debatten ledes av Anne Lindmo.

11.15        Kaffe 

  

11.35   Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO) i et nytt samarbeid med OBOS om morgensdagens utfordringer

Ole GustavsenOle Gustavsen

Ole Gustavsen er utdannet arkitekt, har en bred erfaringsbakgrunn og er nå rektor ved AHO. Skolen er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Fra høsten 2016 har OBOS inngått et samarbeid med AHO som skal gi studentene spennende kurs tett knyttet opp til konkrete boligprosjekter under oppføring.

Ole Gustavsen, Arkitekt- og designhøyskolen

11.50   Fire stemmer: Hvordan skal Ulven bli et godt sted å bo?


Marius HolmMarius HolmBjørn Arvid LundbergBjørn Arvid LundbergJon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, OBOS Forretningsbygg
Ulven AS, OBOS Forretningsbygg

Jon-Erik Lunøe har ansvaret for OBOS-utbyggingen av Ulven-området. Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, OBOS Forretningsbygg
Ulven AS, OBOS Forretningsbygg

Jon-Erik Lunøe har ansvaret for OBOS-utbyggingen av Ulven-området.Charlotte HellelandCharlotte HellelandOBOS skal de neste årene bygge en helt ny bydel på Ulven. Men hvordan skal bydelen utformes? Fire deltakere får fem minutter hver til å fortelle hva de mener er viktig for at Ulven skal utvikles til å bli et godt sted å bo. Deltakere er Marius Holm fra Zero, Charlotte Helleland fra Allianse arkitekter, Bjørn Lundberg fra bydel Bjerke og Peter Groth, tidligere toppsjef i Aspelin Ramm. Diskusjonen innledes av Jon-Erik Lunøe, daglig leder i OBOS-eide selskapet Ulven AS.

Charlotte Helleland, Alliance arkitekter
Marius Holm, Zero
Peter Groth om utbygging av Ulven

12.30   Lunsj

  

13.30   Underholdningsinnslag fra Den Norske Opera & Ballett

   

13.40   ”Who decides how we live”? Hvem bestemmer boligbyggeriets udvikling?Dorte Mandrup

Dorte Mandrup er en anerkjent dansk arkitekt. I 1999 grunnla hun Dorte Mandrup Arkitekter, et firma hun fremdeles eier og leder. Firmaet har base i København, men har flere internasjonale oppdrag. Dorte Mandrup har høstet både nasjonale og internasjonale priser for sitt visjonære arbeid. 

Dorte Mandrup Arkitekter

14.30   En tid for nytenkning. Hvorfor utfordrer OBOS arkitektstanden?

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i OBOS, og vert for boligkonferansen. Hans ambisjon for OBOS er å være en utbygger som tenker som en innbygger. Under konferansen vil han lytte og lære av den tverrfaglige debatten som foregår i krysningspunktet mellom god arkitektur og boliger folk flest har råd til.

Daniel Kjørberg Siraj, OBOS

15.00   Avslutning og vel hjem!