OBOS bygger mer

Økt salg og mer boligbygging er fasiten for OBOS-konsernet i året som gikk. Salget økte med 33 prosent, og det ble igangsatt bygging av nesten 2500 boliger i Norge.

Ellipsen på Ensjø i Oslo.
Ellipsen på Ensjø i Oslo.

Totalt igangsatte OBOS-konsernet bygging av 2482 boliger i Norge i 2015. Dette er 716 flere enn i 2014. OBOS sin andel av disse igangsettingene var 1964 boliger. Antallet inkluderer datterselskapet Block Watne, som sto for 734 av boligene.

OBOS-virksomheten i Sverige – med merkevarer som Myresjöhus, SmålandsVillan og Kärnhem – har også opplevd sterk vekst. I fjor ble det satt i gang bygging av 1532 boliger.

– Vi er svært fornøyd med veksten i boligsalg og igangsettinger i 2015. OBOS har investert tungt i både mennesker og tomter de siste årene, og vi begynner nå å se resultatet av denne strategiske satsingen både i Norge og Sverige, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. 

OBOS er den største boligbyggeren i Norge, og OBOS satser på å være blant de tre største i Norden når det gjelder både igangsetting og salg i 2015.

Solgte 3903 boliger

Totalt i fjor solgte OBOS-konsernet 3903 nye boliger i Skandinavia, mot 2931 boliger i 2014. OBOS sin andel av disse var 3432 boliger.


I Norge ble 1674 boliger solgt av OBOS Nye Hjem eller OBOS Fornebulandet, hvorav OBOS sin andel var 1217 boliger. I tillegg sto Block Watne for 659 salg. Videre har OBOS gjennom datterselskap i Sverige solgt 1524 boliger. I Danmark er det solgt 46 boliger, hvorav OBOS sin andel var 32.

I Norge har den største veksten vært i Oslo-regionen, Bergen og Trondheim. I Sverige har det vært god vekst spesielt i tilvekstområdene, og man ser også at boligmarkedet i Danmark friskner til.

– Det svenske boligmarkedet har vært rekordsterkt i alle våre geografiske regioner, og en målrettet satsing på flere egenregiprosjekter gir også sterk bedring i de økonomiske resultatene, sier Daniel Kjørberg Siraj.

14.01.2016