OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS er landets største boligbygger 2015

OBOS ble landes største boligbygger, med 1 230 igangsatte boliger i 2015. I tillegg kommer boligene igangsatt av Block Watne.

karusellbilde: kronstad820

Block Watne igangsatte 734 boliger i året som gikk, og havnet dermed på en flott niendeplass på listen over landets største boligbyggere.

– Veksten er et resultat av en bevisst vekststrategi. OBOS investerer i kompetente medarbeidere, strategiske tomter og en offensiv salgskultur. I Rogaland er det nå en oppbremsing av boligbyggingen, så andre deler av virksomheten og særlig Oslo-regionen, må ta et større ansvar for å drive veksten fremover, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Mesterhus har bygget nest flest boliger 1224 igangsatte, og på 3. plass finner vi Nordbohus med 1096 igangsatte boliger i 2015.

Rangeringen kommer frem i en pressemelding fra Boligprodusentene 26. januar.

Block Watne og OBOS – to merkenavn folk kjenner

Samtidig har prognosesenteret gjennomført en markedsundersøkelse som viser at kjennskapen til merkevaren OBOS og til merkevaren Block Watne er stor.

Når respondentene blir bedt om å nevne boligprodusenter de kjenner, nevnes Block Watne oftest først, mens OBOS kommer på tredjeplass. På spørsmål om hvilke boligprodusenter man kjenner til når man får opplest en rekke merkenavn, oppgir 91 prosent at de kjenner til Block Watne, og 88 prosent av de spurte at de kjenner OBOS.

– Vi er veldig stolte av kjennskapen til våre merkenavn. Samtidig er det viktig at kjerneverdiene våre faktisk kjennetegner oss i møte med både kunder og medlemmer. De skal oppleve at vi lever opp til verdiene: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Sterke varemerker med gode kjerneverdier leverer over tid, sier Siraj.

Undersøkelsen fra prognosesenteret er gjennomført som en telefonundersøkelse med et representativt utvalg av Norges befolkning over 25 år.

26.01.2016