OBOS Forsikring er solgt til Tryg

I dag, torsdag 1. juni 2017 overtar Tryg Forsikring alle kunder og ansatte i OBOS Forsikring AS.

En glad ung kvinne som står under et fargerikt paraply

OBOS Forsikring tar med seg en portefølje på ca. 170 millioner kroner, hvor 110 millioner er forsikring til boligselskaper og 60 millioner er privatforsikringer. Omtrent 10 000 av OBOS sine 416 800 medlemmer er forsikringskunder i OBOS Forsikring, og vil bli godt ivaretatt av Tryg.

– Når vi selger OBOS Forsikring til Tryg sikrer det at våre medlemmer fremdeles kan nyte godt av markedets beste forsikringer, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Riktig partner for OBOS
Tryg Forsikring blir en samarbeidspartner, og vil tilby forsikringer cobrandet med OBOS. Det sikrer at OBOS fremdeles kan tilby tjenester innen både bolig, bank og forsikring til sine medlemmer.

 – For OBOS var det viktig at hensynet til de ansatte ble ivaretatt av den nye eieren. Dette, sammen med Trygs entusiasme og vilje til å tenke langsiktig, overbeviste oss om at Tryg er den rette partneren til å videreføre de gode forsikringstilbudene til våre medlemmer, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Om Tryg
Tryg forsikring er Norges 3. største skadeforsikringsselskap. Selskapet har omlag 1 100 ansatte i Norge og hadde premieinntekter i 2016 på 7,9 milliarder NOK.