OBOS fusjonerer med Ålesund boligbyggelag (ÅBO)

Under OBOS’ generalforsamling i Oslo 20. april ble det enstemmig vedtatt fusjon mellom ÅBO og OBOS. Fusjonen vil etter planen bli gjennomført pr. 1. oktober 2015.

Utsiktsbilde som viser Ålesund by, med logo til Ålesund boligbyggelag i høyre hjørne.

Ålesund blir et regionkontor i OBOS-konsernet

– Fusjonen vil styrke boligsamvirkets rolle på nordvestlandet. Nå kan vi med enda større kraft fortsette det gode arbeidet Ålesund Boligbyggelag har gjort i en region med en positiv utvikling. Her er det store muligheter for en organisasjon som OBOS innenfor både boligutvikling, næringseiendom og bankvirksomhet, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Administrerende direktør i ÅBO, Finn Dyb-Sandnes er enig:

– Vi er svært glade for å få samarbeide med de beste i landet, både når det gjelder tjenester til medlemmer, boligselskaper og ikke minst vårt hovedformål; å skaffe boliger til våre medlemmer.

Skal vi som boligbyggelag tilby tjenester av høy kvalitet i fremtiden, må våre medlemmer kunne stole på at vi har kompetanse, systemer og kapital som er nødvendig – noe vi mener OBOS vil kunne tilføre oss.

Samtidig skal ÅBO være til å kjenne igjen. Vi skal være en nær og tilgjengelig tjenesteyter og rådgiver for medlemslag og andre i vårt område som før. Med OBOS i ryggen vil vi i tillegg bli styrket med ressurser og muligheter til å tjene medlemslagenes og medlemmenes interesser med forbedrede og fremtidsrettede tjenester og fordeler, sier administrerende direktør i ÅBO, Finn Dyb-Sandnes.

Medlemmene og kundene i fokus

ÅBO er eid av sine 6000 medlemmer og disse har svært ulike ønsker og behov for tjenester. Mange av medlemmene bor i de 3000 boligene som ÅBO forvalter for kundene, men like mange er medlemmer på bakgrunn av forkjøpsrett og de øvrige medlemsfordelene.

Alle eksisterende medlemmer i ÅBO vil bli medlemmer i OBOS som følge av fusjonen.

Etter fusjonen vil medlemmer i ÅBO ha forkjøpsrett til samtlige OBOS-boliger over hele landet, mer enn 87 000 boliger totalt. I tillegg kommer en lang rekke tilbud innen bygg, bolig, kultur og fritid – både i Ålesund og i resten av landet.

Bakgrunn

Generalforsamlingen i ÅBO gjorde 3. juni 2014 et enstemmig vedtak om å gi styret fullmakt til å gå videre med forhandlinger om vilkårene for en mulig fusjon med OBOS.

Under ÅBOs ekstraordinære generalforsamling 24. mars ble dette endelig vedtatt. I tiden etterpå har man avventet behandling av saken også i OBOS’ generalforsamling.


(Foto: colourbox.com)

21.04.2015