OBOS-gave på 4 millioner kroner til kreftlaboratorium

Under åpningen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ga OBOS en gave på 4 millioner kroner til et nytt laboratorium for innovativ kreftforskning.

karusellbilde: _MG_2362

Under åpningen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ga OBOS en gave på 4 millioner kroner til et nytt laboratorium for innovativ kreftforskning.

Det var statsminister Erna Solberg som åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark mandag 24. august. Innovasjonsparken ligger i tilknytning til Radiumhospitalet, og vil huse både Kreftregisteret, Institutt for medisinsk informatikk og patologi ved Oslo Universitetssykehus, Ullern Videregående skole og Oslo Cancer Cluster Inkubator.

Inkubatoren skal samle og støtte medisinske forsknings- og utviklingsmiljøer. Til sammen vil Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark bli et av Europas ledende forsknings- og nærinsklynger for utvikling av ny diagnostikk og behandlingsformer mot kreft.

OBOS eier 27 prosent av aksjene i OCCI, i tillegg til et indirekte eierskap gjennom selskapet Utstillingsplassen Eiendom, som har en eierandel på 17 prosent.

Konserdirektør Arne Baumann i OBOS overrakte under åpningen 4 millioner kroner til laboratoriet i OCCIs inkubator, der ulike medisinske og bioteknologiske bedrifter skal jobbe sammen for ny og bedre kreftbehandling. 

–Å kunne bidra i kampen mot kreft er noe vi vet vil komme oss alle til gode, enten det gjelder oss som lever nå eller generasjonene som kommer etter oss.  Det er en viktig samfunnsoppgave. Og det er derfor OBOS har funnet det både riktig og viktig å støtte OCCI på flere måter enn ved bare å gå inn på eiersiden. Vi har stor tro på de menneskene som her skal løse en av samfunnets viktigste oppgaver.  Men de trenger verktøy, og gaven på 4 millioner kroner skal derfor bidra til å utstyre laboratoriet ved OCCI med det utstyret som er nødvendig for at de som skal jobbe her får løst de oppgavene de skal, sa Arne Baumann under åpningen.

Arne Baumann er også styreleder i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. 

25.08.2015