OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS har fått bankkonsesjon

Den 21. mai, fikk OBOS tillatelse til å starte bank. Den nye OBOS Banken skal lanseres i 4. kvartal 2013, og vil være åpent for alle.

Blå sparegris plassert ute, foran en boligblokk.


– Meldingen om at vi har mottatt konsesjon, er en viktig milepæl i arbeidet med å åpne banken, forteller banksjef Marit Midttun i OBOS.

Nyheten om at OBOS får starte bank lå allerede tirsdag kveld ute på nettaviser landet rundt.

Neste steg i etableringsprosessen er å gjennomføre en begrenset testperiode i juni måned.

– Etter sommerferien fortsetter vi med konvertering, og i 4. kvartal 2013 åpner vi for alle. Det er mye arbeid og stor aktivitet, men prosjektet er i rute. I løpet av sommeren og høsten vil vi fortelle alle OBOS-medlemmer om hvilke fordeler vi kan tilby dem når banken er åpen, avslutter Midttun.

23.05.2013