OBOS i front på Fornebu

Bredt prisspenn, gode arkitekter, varierte boliger og nye energiløsninger. Det er noe av det Martin Mæland ser for seg når OBOS nå overtar på Fornebu.

Konsernsjef Martin Mæland  forteller om OBOS' planer for  Fornebu.
Konsernsjef Martin Mæland forteller om OBOS' planer for Fornebu. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

For noen uker siden kjøpte OBOS seg opp til en eierandel på 95,9 prosent av aksjene i Fornebu Utvikling. Resten av aksjene blir innløst i løpet av mars.

Dermed blir det OBOS som skal gjennomføre byggingen av de resterende cirka 4 500 boligene som skal oppføres på Fornebu. Vi har spurt konsernsjef Martin Mæland om hva slags planer OBOS har for området.

– Hva slags boliger skal OBOS bygge på Fornebu?
– Vi skal bygge variert. Vi kommer til å bruke de beste arkitektene for å være sikre på å få det bra, og vi håper å få til prosjekter med varierte priser. Vi skal bygge mangfoldig, og finne gode løsninger slik at vi får bygget effektivt. Det er vel ingen utbygger som har brukt så mange forskjellige arkitekter som det vi har gjort. Og vi vil satse på miljømessig gode boliger, og se om vi kan bygge lavenergiboliger på Fornebu, også, slik vi har gjort på Mortensrud i Oslo. Der er vi i front, og det håper vi også skal komme til uttrykk på Fornebu.

– Vil folk merke forskjell nå som prosjektet har nye eiere?
– Vi skal markedsføre Fornebu på samme måte som før. Slik sett kommer kanskje ikke folk til å legge merke til at det er en ny eier på kort sikt. De prosjektene som er i gang og som er ferdig planlagt vil fortsette som før. Det er også den samme staben som skal fortsette med utviklingen av boligprosjektene. Men etter hvert vil det skje i et tett samarbeid med øvrige deler av OBOS. Forskjellene blir dermed ikke så store.

– Men nå blir boligene på Fornebu boliger for OBOS-medlemmer?
– Ja, det vil bli bygget både borettslag med den vanlige forkjøpsretten og eierseksjonsboliger der det ikke er krav til medlemskap. Det blir en herlig blanding. Vi har ikke noe dogmatisk forhold til at vi bare skal bygge borettslag: Vi bygger det som er praktisk og som vi tror folk vil ha.

– Kommer folk i Asker og Bærum nå til massivt å melde seg inn i OBOS?
– Det har de allerede gjort. Vi har nesten doblet medlemstallet i Bærum de ti siste årene. Og jeg tror flere kommer til å melde seg inn nå.

– Hva med prisene på Fornebu-boligene?
– Vi bygger til markedspris. Men vi håper jo at vi kan få til det vi kaller et stort prisspenn. La oss si – i dagens priser – på fra 45 000 kroner per kvadratmeter til 70-80 000.

– Betyr det at Bærums sykepleiere, politifolk og lærere vil kunne kjøpe seg en bolig på Fornebu?
– Ja, slik som det nå er i Piloten og Hagebyen, prosjekter som er ute nå. De har det vi kan kalle ”alminnelige” priser.

– Er det risikabelt for Fornebu-utbyggingen at det nå bare er én eier?
– Det er nok mer risikabelt for oss enn for Fornebu. På Fornebu vil boligene på ett eller annet tidspunkt bli bygget uansett. Men det er risikofylt for oss å kjøpe aksjer for over to milliarder i tillegg til over to milliarder i gjeld. Det blir en eksponering på over fire milliarder, så OBOS tar en sjanse. Men det er jo det vi gjør når vi kjøper tomter. Vi mener vi har ryggrad til det. Og så sier vi at vi må være både mentalt og økonomisk forberedt på at det kan komme en nedtur. Ikke nødvendigvis en finanskrise, men vi kan få en konjunkturtilbakegang når vi bygger over så mange år.

– Hvor mange år vil utbyggingen ta?
– Vi snakker om minimum ti år, sannsynligvis 15 år. Det er 4 550 boliger til som skal bygges og som ikke er påbegynt ennå. Delt på ti blir det 450 i året.

– Alle snakker om trafikkløsningene til Fornebu. Hva tenker OBOS om det?
– Vi må gå sammen med alle gode krefter og få til en T-bane så raskt som overhodet mulig. Vi må få dette prioritert i det politiske systemet. Vi må få Statens Vegvesen, Samferdselsdepartementet, Oslo og Bærum kommune og Akershus fylkeskommune og alle mann alle til å gå for å få dette til. Da får man det til. Vi har allerede snakket med Røkke, som er oppsatt på et samarbeid. Så bør vi klare å få med Telenor og Statoil. Statoil har 2 000 ansatte på Fornebu. Vi tror det blir kjempeviktig å få dette på plass mye raskere enn det som ligger i planene. Man bør kunne begynne å grave om et par år. Jeg tror at Fornebu kommer til å bli et fantastisk spennende sted med variert bebyggelse. Dette er jo Oslo-områdets mest attraktive område. Du har nærheten til både sjøen og byen. Får du på plass en metro, har du virkelig alt.

DETTE ER FORNEBU:
Område mellom Lysaker og Snarøya i Bærum kommune, som huset den game hovedflyplassen, Oslo Lufthavn Fornebu, fra 1939 til 1998. Det største utbyggingsprosjektet i Norge i dag, totalt skal det bygges 6 300 boliger her, hvorav omlag 5300 i regi av Fornebu Utvikling.

 

08.03.2012