OBOS satser på vannkraft

Ved å investere i små vannkraftverk håper OBOS på sikt å kunne tilby egenprodusert, grønn OBOS-kraft til eget bruk, medlemmer og boligselskaper.

OSLO 20070924.
Maridalen, Hammeren Kraftstasjon.
Bilder av Steinar Vikingstad, for OBOS-Bladet.
Foto av: Ivan Rios / nyebilder.no 

Bilder til artikkel i OBOS-bladet nr 8 2007 angående den nye kraftavtalen for OBOS-medlemmer ved navn OBOS barevannkraft som trådte i kraft i november 2007.

Foss
vann 
elv
fossefall 
rennende vann 
Høst

Barevannkraft er en utvidelse av det to år gamle tilbudet OBOS barekraft og gir en opprinnelsesgaranti på ren kraft

fornybar energi
vannkraft
vannverk
grønn energi 
ren energi

Bildene er tatt ved Hammeren kraftstasjon i Maridalen langs Sjærsjøelva. Norges eldste vannkraftverk som fortsatt er i bruk. Hammeren er et viktig og verdifullt kulturminne som eies av E-co Energi, Oslo Kommune

Ved byggestart i 1889, trodde man at stasjonen skulle dekke hele byens behov for strøm i all tid.

Kraftstasjonen stod ferdig år 1900 og er en dristig historie om pionérvirksomhet og modig ingeniørarbeid.

Anlegget dekker i dag normalbehovet til 800 husstander.

OBOS har kjøpt 100 prosent av aksjene i selskapet Tyngdekraft AS som utvikler og bygger ut små vannkraftverk.

Selskapet har en portefølje med rettigheter til andeler i 13 utviklingsprosjekter. Det første prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2015 og samtlige prosjekter vil være i produksjon fra 2020.

OBOS skal eie andelene i kraftverkene og NK Funds Management/Norsk Kraft er engasjert til å bistå med sin kompetanse innen vannkraft som utvikler, forvalter og rådgiver i utviklingsprosessen.

Naturlig satsningsområde

– At OBOS nå satser på miljøvennlig vannkraft følger som en naturlig konsekvens av konsernets miljøstrategi, sier konsernsjef Martin Mæland.

– Energi og bolig hører naturlig sammen. Vår miljøstrategi slår fast at OBOS skal investere i miljøteknologi og fornybar energi. På sikt gjør investeringen OBOS selvforsynt i forhold til miljøvennlig energi og vi kan også tilby grønn kraft til våre medlemmer og kunder, sier Mæland. Satsingen på grønn energi vil legges under paraplyen OBOS Energi.

Medlemmer og boligselskaper

Prosjektene har en samlet kraftproduksjon på 198 GWh som kan selges til OBOS’ egen virksomhet, OBOS-medlemmer og boligselskaper.

– Vi mener investeringen vil kunne gi en solid og langsiktig økonomisk avkastning for OBOS-konsernet. OBOS ser på dette som en naturlig del av ordinær forretningsmessig utvikling, avslutter konsernsjef Martin Mæland.

Kontakt OBOS Energi

Øysten Worren
E-post: oystein.worren@obos.no
Tlf: 22 86 57 09
Mobil: 93 43 33 74

08.12.2011