OBOS kan bygge omsorgsboliger

En endring i tilskuddsordningen for omsorgsboliger, gjør at boligbyggelag som OBOS nå kan bygge omsorgsboliger på oppdrag for kommunene.

OSLO 20110126
Jens Stoltenberg, Anne-Grethe Strøm-Eriksen og Liv Signe Navarsete holdt pressekonferanse om omsorgsboliger i OBOS sine lokaler på Hammersborg torg.
Foto: nyebilder.no

 Onsdag 26. januar besøker Jens Stoltenberg OBOS. 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 

Konsernsjef Martin Mæland

Endringer i investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken.

Pressekonferanse Hammersborg torg 1
(Foto: Nyebilder.no)

I dag kom statsminister Jens Stoltenberg, kommunalminister Liv Signe Navarsete og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til OBOS for å fortelle at det nå vil bli mulig for boligbyggelag og andre private aktører å bygge omsorgsboliger for kommunene.

I tillegg øker det statlige investeringstilskuddet til omsorgsboliger med totalt 2,5 milliarder kroner.

– Vi trenger at alle gode krefter samarbeider for å nå målene vi har satt oss om heldøgns omsorg til alle som trenger det innen 2015. Nå kan kommunene selv bestemme om de vil bygge selv eller inngå avtaler med ideelle aktører eller andre private, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Konsernsjef Martin Mæland er svært glad for endringen, og tror det betyr at OBOS i Oslo vil kunne bygge omsorgsboliger på vegne av Oslo kommune.

– Vi har regnet på dette for Oslo kommune i forhold til konkrete prosjekter på Mortensrud og i Kværnerbyen tidligere. Men uten tilskuddet fra staten, ble dette vanskelig. Jeg ser for meg at vi nå kan bygge omsorgsboliger f eks i Kværnerbyen, og kanskje også på Ensjø, Mortensrud og Løren, sier Mæland.

Både OBOS og NBBL har bedt om en slik endring, og boligbyggelag over hele landet har vært opptatt av det.

– Vi har ingen konkrete planer, men jeg ser for meg at vi fort kommer til å komme i dialog med kommunen om omsorgsboliger. Vi har allerede hatt en dialog om boliger for vanskeligstilte, og dette blir nå en naturlig fortsettelse, sier Mæland.

26.01.2011