OBOS kjøper aksjer i eiendomsselskap

OBOS Forretningsbygg AS kjøper Orkla Eiendoms 38,4 prosents eierandel i Utstillingsplassen Eiendom AS på Hamar.

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS

Oktober 2011

Til OBOS-bladet nr 9 2011, tema økonomi

Sak til OBOS-bladet om forslaget fra Finanstilsynet om nye regler for egenkapital.

«Utstillingsplassen» har siden før 1900 vært et utstillingsområde på Hamar for landbruket, veterinærer og næringsliv.

I dag er selskapet en nasjonal aktør innen eiendomsutvikling og forvaltning med hovedfokus på Hamar og det indre østlandet. Selskapet forvalter cirka 270 000 kvadratmeter næringseiendom og har en bred portefølje med bolig, næring og hotell.

– Utstillingsplassen Eiendom er en sentral og profesjonell eiendomsutvikler i innlandet og også i Trondheim. OBOS har som strategi å vokse i det sentrale østlandsområdet i tillegg til i de største byene i Norge, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS. Han legger til at OBOS også er i fusjonsforhandlinger med Hamar og Omegn Boligbyggelag.

De andre store aksjonærene i Utstillingsplassen Eiendom er Terje Haugan med familie med 43,6 prosent og Halgrim Thon med 10,1 prosent.

– Når Orkla først hadde bestemt seg for å selge sin aksjepost, er vi svært tilfreds med valget av OBOS som kjøper. Vi ser frem til å samarbeide med OBOS som en meget profesjonell aktør og som vil kunne bidra mye i den videre utviklingen av Utstillingsplassen,sier administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen Eiendom.

Eiendomsporteføljen til Utstillingsplassen Eiendom er primært næringseiendom på Hamar, Lillehammer og Kongsvinger. Utstillingsplassen Eiendom har i den senere tid også utviklet boliger på Hamar på egen hånd og i samarbeid med blant annet. Hamar og Omegn Boligbyggelag. Selskapet har i samarbeid med ROM planer om en større boligutbygging i strandkanten på Hamar.

25.05.2011