OBOS kjøper aksjer i JM

OBOS har kjøpt 2 prosent av aksjene i JM, Nordens største boligbygger.

Building cranes

Aksjekjøpet er en langsiktig finansiell investering. OBOS vil med sin industrielle tilnærming til eierskap bidra til videreutviklingen av selskapet.

– JM er et solid og veldrevet selskap, med en geografisk eksponering og profil som passer godt til OBOS. Gjennom vårt langsiktige eierskap i børsnoterte Veidekke ASA og AF-gruppen ASA har vi vist at OBOS kan være en god industriell eier som bidrar til vekst og videreutvikling av selskapene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

JM og OBOS har mange fellestrekk, begge med en lang og solid historie innen boligbygging, hovedsakelig i Nordens største byer. Begge er langsiktige steds- og byutviklere med sterkt fokus på kundene. JMs virksomhet er komplementær med porteføljen OBOS allerede har i Sverige, med datterselskapene OBOS Sverige AB og Kärnhem som primært bygger småhus og leiligheter utenfor de største byene.

– Vi har mye å lære av den svenske byggebransjen, særlig når det gjelder industriell produksjon, bærekraft og innovasjon, sier Kjørberg Siraj.