OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

OBOS kjøper Gårdpass

For å styrke sin posisjon i et stadig voksende marked for vaktmester- og driftstjenester har OBOS kjøpt opp eiendomsserviceselskapet Gårdpass AS.

karusellbilde: gressklipper vaktmester 668

– Med oppkjøpet av Gårdpass vil OBOS kunne tilby flere og bedre vaktmestertjenester, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Gjennom datterselskapet OBOS eiendomsdrift tilbyr OBOS allerede i dag ulike driftstjenester til boligselskaper og næringsbygg. Med oppkjøpet av Gårdpass blir tjenestene flere og mer varierte. I tillegg får man, gjennom en større organisasjon og flere ansatte, styrket den samlede kompetansen både i administrasjonen og i tjenesteproduksjonen. Synligheten i markedet blir også bedre.

– Målet er at oppkjøpet totalt sett vil styrke vår posisjon i et marked vi opplever som voksende og stadig mer profesjonalisert. Vi ser at det blir mer og mer vanlig for så vel boligselskaper som næringsbygg å leie inn driftstjenester fremfor for eksempel å ha en heltidsansatt vaktmester i borettslaget, sier Mæland.

Positivt for Gårdpass

Daglig leder Petter Holm i Gårdpass ser positivt på oppkjøpet:

– Gårdpass vil kunne oppnå betydelige synergieffekter og positiv utvikling med OBOS som en solid eier i fremtiden. Vi regner med at både selskapet, ansatte og kunder vil være i trygge hender, sier Holm.

Gårdpass er et godt drevet selskap med rundt 50 ansatte og cirka 100 sesongengasjerte og 10 helårsengasjerte medarbeidere som leverer tjenester i Stor-Oslo og Akershus-kommunene rundt Oslo.

24.10.2011