OBOS kjøper Herand Kraft

OBOS har inngått avtale om kjøp av vannkraftprosjektet Herand Kraft AS i Jondal kommune. Utbygging vil gi 78 GWh, som tilsvarer forbruket til 4000 boliger.

Storelvi i Herand.
Storelvi i Herand.

OBOS, gjennom OBOS Energi AS, styrker sin satsning på vannkraft i Hordaland. OBOS Energi har inngått aksjekjøps- og fallrettsleieavtale med grunneierne ved Herand Kraft AS i Jondal kommune i Hordaland. Prosjektet har mottatt konsesjon, og det jobbes nå med avklaringer for nettilknytning. Ferdig utbygd vil Herand Kraft ha en årlig produksjon på 78 GWh fornybar kraft. Dette tilsvarer forbruket til omtrent 4000 boliger.

– OBOS har allerede flere prosjekter i Hordaland fylke slik at kjøpet av Herand passer godt inn i vår portefølje, sier styreleder Øystein Worren i OBOS Energi AS.

Nylig ble Kvitno kraftverk (32 GWh) i Odda kommune satt i drift, og i samme område forventes det våren 2016 å kunne starte utbygging av blant annet Espeelvi kraftverk (12 GWh). I tillegg forventer OBOS Energi i inneværende år å kunne beslutte bygging av ytterligere fem kraftverk i Sogn og Fjordane.

– Herand Kraft er et stort og viktig prosjekt for OBOS. Følgelig vil vi jobbe aktivt for å få prosjektet byggeklart så fort som mulig. Vi legger opp til å kunne starte detaljprosjektering i 2016, og avhengig av nettsituasjonen forventes det at anlegget kommer i produksjon i 2018/19, sier Worren.

Vil tilby strøm til medlemmer

OBOS ønsker å bli selvforsynt med fornybar energi og har som mål å utvikle vannkraftverk tilsvarende en produksjon på 650 GWh. Ved å investere i vannkraftverk ønsker OBOS på sikt å kunne tilby egenprodusert strøm til eget bruk, medlemmer og boligselskaper. 


OBOS eier 100 prosent av aksjene i selskapet OBOS Energi AS som utvikler og bygger små vannkraftverk i Norge. Selskapet har nå en portefølje med ett kraftverk i drift og 20 utviklingsprosjekter. Samlet er porteføljen på rundt 390 GWh, og målet er å bygge 650 GWh.

 

(Foto: Sveinung Rud/OBOS) 

03.02.2016