OBOS kjøper mer av BWG Homes

OBOS har kjøpt flere aksjer i BWG Homes, og gikk dermed fra en eierandel på 19,46 prosent til å eie nær 32,99 prosent av selskapet.

BWG Homes omfatter Block Watne og Hetlandhus i Norge, Smålandsvillan og Myresjöhus i Sverige. OBOS har i dag store boligprosjekter sammen med Block Watne både i Fredrikstad og på Hamar.

– Når vi nå er blitt hovedeier i selskapet ser vi for oss flere slike samarbeidsprosjekter. Målet er at vi skal kunne tilby flere boliger med fortrinnsrett til medlemmene våre, forteller OBOS´konsernsjef Martin Mæland om kjøpet. 

Tyngde og kompetanse i OBOS

Tidligere eier og arving Lars Nilsen som nå nærmest har solgt seg helt ut av BWG Homes, sier i en kommentar til Finansavisen at OBOS har en tyngde og kompetanse som er sterk nok til å bringe BWG Homes videre på en god måte. 

Både Dagens Næringsliv og Finansavisen har de siste dagene skrevet at verdien på aksjene har vært sterkt preget av finanskrisen i noen år.

– Det stemmer når det gjelder verdien av aksjene, men ikke for verdien av selskapet, opplyser Mæland. 

– Block Watne i Norge har aldri hatt et bedre resultat enn de hadde i fjor. Vi tror at selskapet kan tilføre OBOS økt tilgang på nye boliger, sier han.

Mer om BWG Homes

Selskapet leverer rundt 2000 boliger årlig, inkludert eneboliger, rekkehus og lave leilighetsbygninger.

Selskapet omsatte for cirka 3,5 milliarder kroner i fjor og fikk et resultat før skatt på nær 300 millioner kroner. BWG Homes har en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner på Oslo Børs

22.04.2013