OBOS kjøper seg inn i Økernveien 115

OBOS og Eiendomsspar eier dermed 50 prosent hver av den sentrumsnære eiendommen på ca 25 mål ved Hasle T-banestasjon.

Illustrasjon av hvordan Økernveien 115 kan bli bygget ut.

På tomten planlegges det inntil 700 boliger, butikker og andre servicefunksjoner. Eiendommen grenser til Økernveien, Dronning Margretes vei, Haslevangen samt T-banens linje 5.

Oslo vil trenge flere boliger

– Selv om boligmarkedet i Oslo nå preges av noe usikkerhet, vil Oslo på sikt trenge flere boliger. Når vi får mulighet til å kjøpe oss inn i sentrale tomter som denne, benytter OBOS selvfølgelig anledningen, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS.

Viktig med gode samarbeidspartnere

- Vi har store planer for å utvikle et av Oslos flotteste boligprosjekter på denne eiendommen. Da er det en stor trygghet i å få med Norges kanskje beste boligutvikler på laget, sier Sigurd Stray, Eiendoms- og Utviklingsdirektør i Eiendomsspar AS.

Bygger gode nabolag

Det skal bygges moderne og funksjonelle boliger, i tillegg til næringsarealer som blant annet kan gi rom for småbutikker og servicetilbud tilpasset områdets fremtidige utvikling. Helhetlig grep med høy tetthet og bymessig bebyggelse vil gi området en god miljøprofil.

Like ved tomta ligger nye Teglverket skole. Det bygges nå boliger på områdene rundt, som Løren, Hasle og Ensjø.

– Med dette samarbeidet og våre planer for området, befester vi vår rolle som byutvikler. Vi ser boligbygging og områdeutvikling i sammenheng, og vil utvikle et nærmiljø der det er godt å bo, sier Baumann.

Det er nylig startet en omfattende reguleringsprosess for eiendommen. Prosjektet kan være i salg om 5 år.

Kontaktpersoner:

  • Arne Baumann, Konserndirektør boligutvikling i OBOS, tlf: 901 13 870
  • Sigurd Stray, Eiendoms- og Utviklingsdirektør i Eiendomsspar AS, tlf. 9119 7979