OBOS kjøper stor eiendom på Ulven

OBOS har inngått en intensjonsavtale med Storebrand Livsforsikring og Fabritius Gruppen om kjøp av Ulven AS, som eier et tomteområde på Ulven i Oslo på ca. 280 mål, bestående av 220 000 kvadratmeter eiendom.

Illustrasjon av nye boliger på Ulven i Oslo

Ulven AS er eiet av Ulven Holding AS, som er eiet 90,1 % av Storebrand Livsforsikring og 9,1 % av Fabritius Gruppen.

Flere tusen boliger

– Vi har som ambisjon å være med på å forme byen og ser det som en del av vår samfunnsrolle å ta ansvaret for store byutviklingsprosjekter. Dette er en del av Hovinbyen, som er et prioritert utbyggingsområde i kommuneplanen som bystyret i Oslo vedtok i høst. På Ulven kan det bli plass til flere tusen boliger og mange attraktive arbeidsplasser, sier Daniel Kjørberg Siraj.

I tillegg til bolig er det flere næringsbygg som skal rehabiliteres og bygges. 

Første del av prosjektet er å gjøre arealer klare for bydel Bjerke som flytter inn i første kvartal 2017. De første boligene vil tidligst være ferdige i 2020.

Skal utvikle Ulvenbyen

– Nå skal vi bruke de neste par årene til å planlegge og å skape en identitet for Ulvenbyen som gjør at folk vil bo og arbeide der. OBOS har en lang historie med å store byutviklingsprosjekter. Det startet med drabantbyutbyggingene i de første fire tiårene etter annen verdenskrig og har fortsatt med Kværnerbyen og Fornebu, sier Kjørberg Siraj.

Gjennomføring av kjøpet er betinget av godkjennelse i respektive styrer, enighet om endelig kjøpekontrakt og godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Her er Ulven (kartvisning, Google Maps)

23.11.2015