Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

OBOS kjøper stor eiendom på Ulven

OBOS har inngått en intensjonsavtale med Storebrand Livsforsikring og Fabritius Gruppen om kjøp av Ulven AS, som eier et tomteområde på Ulven i Oslo på ca. 280 mål, bestående av 220 000 kvadratmeter eiendom.

Illustrasjon av nye boliger på Ulven i Oslo

Ulven AS er eiet av Ulven Holding AS, som er eiet 90,1 % av Storebrand Livsforsikring og 9,1 % av Fabritius Gruppen.

Flere tusen boliger

– Vi har som ambisjon å være med på å forme byen og ser det som en del av vår samfunnsrolle å ta ansvaret for store byutviklingsprosjekter. Dette er en del av Hovinbyen, som er et prioritert utbyggingsområde i kommuneplanen som bystyret i Oslo vedtok i høst. På Ulven kan det bli plass til flere tusen boliger og mange attraktive arbeidsplasser, sier Daniel Kjørberg Siraj.

I tillegg til bolig er det flere næringsbygg som skal rehabiliteres og bygges. 

Første del av prosjektet er å gjøre arealer klare for bydel Bjerke som flytter inn i første kvartal 2017. De første boligene vil tidligst være ferdige i 2020.

Skal utvikle Ulvenbyen

– Nå skal vi bruke de neste par årene til å planlegge og å skape en identitet for Ulvenbyen som gjør at folk vil bo og arbeide der. OBOS har en lang historie med å store byutviklingsprosjekter. Det startet med drabantbyutbyggingene i de første fire tiårene etter annen verdenskrig og har fortsatt med Kværnerbyen og Fornebu, sier Kjørberg Siraj.

Gjennomføring av kjøpet er betinget av godkjennelse i respektive styrer, enighet om endelig kjøpekontrakt og godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Her er Ulven (kartvisning, Google Maps)

23.11.2015