OBOS-konsernet nær dobling av salget

I 1. kvartal solgte OBOS-konsernet 1 018 nye boliger til en verdi av 3,25 milliarder kroner, og det er nesten en dobling siden tilsvarende kvartal i 2014. Tallene omfatter både OBOS og BWG Homes.

Ett av OBOS nye boligprosjekt er Storøya på Fornebu
Ett av OBOS nye boligprosjekt er Storøya på Fornebu

I fjor ble det solgt 656 boliger i første kvartal til en verdi av 1,82 milliarder kroner.

Salget har økt betraktelig siden i fjor, spesielt på det norske markedet. OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebulandet solgte til sammen 469 nye boliger i 1. kvartal i år til en samlet omsetningsverdi på 1,88 milliarder kroner mot 183 boliger til en omsetningsverdi på 722 millioner i fjor.

– Det gode salget har ført til at vi kan starte byggingen av en rekke prosjekter. Antall igangsettinger er også mer enn doblet med 451 igangsettinger 1.kvartal i år mot 197 igangsettinger i samme periode i fjor. Nå er det viktig at politikerne unngår å vedta tiltak som kan bremse boligbyggingen, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Stor etterspørsel i Sverige

I 2014 ble BWG Homes ASA en del av OBOS-konsernet. BWG Homes har solgt 549 boliger hittil i år, mot 473 i samme periode i 2014. Omtrent to tredeler av boligene – 352 enheter – ble solgt i Sverige. Samlet omsetningsverdi i BWG er økt til 1,37 milliarder kroner i 1. kvartal 2015 fra 1,1 mrd kroner i 1. kvartal 2014.

– Det er fortsatt et sterkt marked i Sverige, og vi jobber for fullt med å skaffe salgsklare prosjekter for å dekke etterspørselen. I Norge er det også økt optimisme, og Block Watne har derfor kunne igangsette 178 boliger i 1. kvartal 2015 mot 72 i 1. kvartal 2014, sier Daniel Kjørberg Siraj. 

14.04.2015