OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS mener: Finanstilsynets forslag rammer de unge

OBOS anbefaler at bankene bør få beholde muligheten til å gjøre unntak for inntil 10 prosent av boliglånene i forhold til dagens krav om minimum 15 prosent egenkapital og betjeningsevne.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

I sitt nye forslag til forskrifter for boliglån, ønsker Finanstilsynet å fjerne denne muligheten.

– Vi deler Finanstilsynets konklusjon om at det er nødvendig å innføre tiltak for å bremse den sterke veksten i boligpriser og gjeld, men flere av de foreslåtte tiltakene vil ytterlige forverre muligheten for de med lavest inntekt til å komme inn i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Eksempelvis vil et nyutdannet sykepleierektepar med jobb og nedbetalingsevne, men med liten egenkapital, få problemer med å kjøpe bolig i hovedstadsregionen dersom disse forslagene innføres.

Tiltak mot bolig som investeringsobjekt

OBOS mener at forslaget om å innføre et generelt gjeldstak på fem ganger brutto årsinntekt og å skjerpe avdragsplikten for alle vil gjøre det alt for vanskelig for nye å komme seg inn i boligmarkedet, og at innstrammingene i stedet bør målrettes overfor dem som i dag kjøper bolig som investeringsobjekt. OBOS foreslår i stedet følgende tiltak; 

  1. Det stilles krav om minimum 30 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig
  2. Krav om avdrag ved høyere belåning enn 60 prosent ved kjøp av sekundærbolig
  3. Fjerne skatterabatt på ligningsverdi for sekundærbolig

– Ved å legge større begrensinger på investorene vil ungdom og andre førstegangskjøpere få en lettere vei inn i boligmarkedet. Det er både ansvarlig finanspolitikk og en god sosial boligpolitikk, sier Daniel Kjørberg Siraj.