OBOS møtte Arbeiderpartiets boligutvalg

OBOS møtte nylig Arbeiderpartiets boligutvalg og ga innspill om flere strakstiltak for å sikre økt boligbygging og dempe boligprisveksten.

OBOS´ konsernsjef Martin Mæland.
OBOS´ konsernsjef Martin Mæland.

Det var OBOS´ konsernsjef Martin Mæland og Daniel Kjørberg Siraj, leder for OBOS boligutvikling, som møtte boligutvalget.

Av flere tiltak ga OBOS uttrykk for behovet for raskere planprosesser slik at man får flere byggeklare tomter. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har satt ned et boligutvalg ledet av boligpolitisk talsmann Håkon Haugli.

Flere tiltak

OBOS  understreket at man i dag står overfor en grunnleggende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger, og både bruktbolig- og nyboligpriser stiger i rekordtempo.

Høye boligpriser og mangel på egnede boliger er et grunnleggende velferdsspørsmål som ikke kan løses av markedet alene, dersom alle skal ha mulighet til å skaffe seg et godt hjem.

OBOS-forslag  til tiltak for å få bygget flere boliger:

  • Raskere planprosesser for å skaffe flere byggeklare tomter.
  • Lempe på en del av de nye forskriftene i TEK 10, blant annet kravet om full tilgjengelighet.
  • Egen bolig- og infrastrukturminister med ansvar for statlig samordning.
  • Videreføre Startlånordningen og åpne for å gi Startlån også til boliger under oppføring.
     

19.01.2012