OBOS og FOBBL i fusjonssamtaler

FOBBL og OBOS starter forhandlinger som kan ende med fusjon.

Styrene i OBOS og Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag (FOBBL) har besluttet å starte forhandlinger om en eventuell fusjon.

Etter en eventuell fusjon vil boligbyggelaget få ca 273 000 medlemmer og vil ha ca 150 000 boliger under forvaltning.

En fusjon vil innebære at medlemmene i Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag blir medlemmer i OBOS. Medlemmene i begge boligbyggelagene beholder sin opptjente ansiennitet.

Eksisterende samarbeid

FOBBL og OBOS har allerede et samarbeid gjennom rådgivingsselskapet Østfold Prosjekt AS, som eies med halvparten av OBOS og 25% av FOBBL og 25% av Sarpsborg Boligbyggelag. Dette selskapet driver med prosjekt- og byggeledelse innenfor nybygg og rehabilitering.

I tillegg driver FOBBL eiendomsmegling gjennom franchisekjeden Exact Eiendomsmeglere, hvor OBOS er franchisegiver.

– Gjennom fusjonen bygger vi videre på det gode og fruktbare samarbeidet vi allerede har med OBOS. Kravene til å kunne ta økonomisk risiko ved nybygging er blitt stadig større. Fusjonen vil styrke muligheten til å oppfylle hovedformålet om å tilby våre medlemmer boliger og til å forvalte boliger for medlemmene. Etter at det nye styret nå har foretatt en opprydding og gjennomgang av den økonomiske situasjonen til FOBBL er det klart at FOBBL ikke har den nødvendige kapital som skal til for å kunne fortsette å bygge boliger for medlemmene. OBOS’ sterke finansielle ryggrad vil sørge for å gi våre medlemmer bedre og mer konkurransedyktige tjenester, og gi oss muligheter til å være en aktiv boligutvikler i Fredrikstad, sier styreleder Gunnar Umbach Hansen i FOBBL.

Bedre produkter og tjenester

– Fusjonen vil styrke både den virksomheten som de to boligbyggelagene hittil har hatt hver for seg og den de har hatt sammen, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

FOBBLs medlemmer vil få tilgang til hele spekteret av produkter som OBOS tilbyr sine medlemmer, blant annet nye boliger, låne- og sparetilbud, meglertjenester, boligforvaltning og forsikring.

– En eventuell fusjon vil bidra til å styrke vår strategi for å etablere oss i området rundt Oslo-fjorden og i de største byene i Norge, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Generalforsamlinger

Dersom forhandlingene fører frem må generalforsamlingene i begge boligbyggelagene vedta fusjonen med to tredjedels flertall.

23.02.2011