OBOS overtar på Fornebu

OBOS har kjøpt 59,8 prosent av aksjene i Fornebu Utvikling ASA. Etter dette eier OBOS 75,5 prosent av selskapet.

Det skal bygges totalt 6 300 boliger på Fornebu.
Det skal bygges totalt 6 300 boliger på Fornebu.

Utviklingen av Fornebu er det største utbyggingsprosjektet i Norge i dag, og her skal det bygges totalt 6 300 boliger, hvorav omlag 

5 300 i regi av Fornebu Utvikling. 350 boliger er ferdigstilt så langt, mens ca. 400 boliger er under bygging eller i salg. Etter dette gjenstår ca. 4 550 boliger eller 344 500 kvm.

Selgere av aksjene er Orkla ASA, Canica AS, QVT og Macama Invest AS.

Oslos flotteste boligområde

– Dette gir OBOS-medlemmene et økt tilbud av attraktive boliger i Oslos flotteste boligområde. Vi vurderer Fornebu Utvikling som en langsiktig investering og ønsker å jobbe tett med dagens ledelse i Fornebu Utvikling for å bidra til at selskapet skal nå sine langsiktige mål, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Videre sier Mæland at OBOS’ lange erfaring fra boligbygging og andre store prosjekter, som for eksempel Kværnerbyen, er en stor fordel når selskapet overtar kontrollen over Fornebu-utbyggingen.

– Synergieffektene vil være betydelige, blant annet for eiendomsmeglings-, forvaltnings- og finansvirksomheten vår, sier Mæland.


Om Fornebu Utvikling ASA
Fornebu Utvikling (FBU) er et norsk børsnotert selskap med fokus på eiendomsutvikling. Gjennom merkevaren Fornebulandet utvikler konsernet Norges største boligprosjekt på Fornebu.

I tillegg til en betydelig eiendomsmasse på Fornebu, har konsernet eiendom i Odense i Danmark.

31.01.2012