OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS-prisene opp 3,3 prosent

Etter en rolig høst i boligmarkedet med prisnedgang i desember, viser nye OBOS-tall for januar et prishopp på 3,3 prosent i Oslo-området. – Året åpner overraskende sterkt, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

1. februar 2019
Nedre Haugen borettslag i Oslo. Foto: Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no
Nedre Haugen borettslag i Oslo. Foto: Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no

Prisøkningen betyr at kvadratmeterprisen for en brukt OBOS-bolig i Oslo-området nå er 61 615 kroner i snitt. Dette er 3,3 prosent høyere enn i desember, og 8 prosent høyere enn i januar 2018. 

For landet sett under ett var kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i gjennomsnitt 53 994 kroner i januar. Dette er 2,2 prosent høyere enn i desember, og 7,9 prosent høyere enn i januar 2018.

 Høy aktivitet 

− Prisveksten for brukte boliger er overraskende sterk. Dette er et uttrykk for høy aktivitet og stabil etterspørsel, men kan også være en korreksjon etter en litt svakere utvikling i desember, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

I januar ble det foretatt 668 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 373 i desember i fjor.

 Økt nyboligsalg 

Også tall for nyboligsalget forteller om stor aktivitet i markedet. OBOS solgte i januar 165 nye boliger. I disse tallene er det tatt med salgsstarter i tre nye prosjekter: Middelthunet og Lillo gård i Oslo, samt Ladebyhagen i Trondheim. 

Til sammenligning ble det i januar 2018 solgt til sammen 47 nye boliger, men da uten at det ble lagt ut nye prosjekter for salg. 

Block Watne – som er en del av OBOS-konsernet – solgte 63 boliger i januar mot 54 i samme periode i fjor. 

− OBOS har hatt en meget sterk inngang på nyboligsalget i Norge i 2019. Det er delvis drevet av gode salgsstarter på nye prosjekter, men også generelt god etterspørsel etter nye boliger, spesielt i Oslo-området, Bergen og Trondheim, sier Siraj.

Han tror boligprisene i 2019 vil fortsette å stige tross varslede renteøkninger.

– Vi tror prisene vil stige rundt 4 prosent på landsbasis, og kanskje enda litt mer i Oslo-området. Det er fortsatt positiv befolkningsutvikling, relativt lav arbeidsledighet og utsikter til god lønnsvekst. Dette tilsier både økt kjøpekraft og etterspørsel.