OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS-prisene stiger

OBOS-prisene steg med 1,7 prosent i mai etter en korreksjon i april. Hittil i år har prisene på OBOS-tilknyttede boliger steget med 7 prosent.

Uteplass i Voksenhagen

I mai var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 48 922 kroner.

Kvadratmeterprisen er 1,7 prosent høyere enn i april, og 13,2 prosent høyere enn i mai 2014. Hittil i år har prisene steget med 7 prosent. 

– Prisene ser ut til å ha stabilisert seg. Vi tror på en moderat prisøkning framover i resten av 2015, sier konsernsjef Martin Mæland.

 Det ble i mai foretatt 873 eierskifter tilknyttet OBOS mot 829 i april, og 828 boliger i mai 2014.

01.06.2015