OBOS Prosjekt kjøper 60 prosent av aksjene i Stema Rådgivning

OBOS Prosjekt AS har inngått avtale om å overta 60 prosent av aksjene i Stema Rådgivning AS fra tidligere eneeier Stema Rådgivning Holding AS.

Morten Aagenæs (styreleder i OBOS Prosjekt), Vibecke Hverven (Daglig leder i OBOS Prosjekt) og Janne Aas-Jakobsen (Adm.dir. i Stema Rådgivning).
Morten Aagenæs (styreleder i OBOS Prosjekt), Vibecke Hverven (Daglig leder i OBOS Prosjekt) og Janne Aas-Jakobsen (Adm.dir. i Stema Rådgivning).

– Stema Rådgivning AS og OBOS Prosjekt AS blir, medregnet begges datterselskaper, et av landets ledende prosjektadministrative selskap, sier Vibecke Hverven, daglig leder i OBOS Prosjekt AS.

– Vi var kommet til et veiskille i utviklingen av Stema Rådgivning. Nå ser vi frem til en felles videre utvikling med OBOS Prosjekt, sier Per Henrik Bråthen, hovedaksjonær i Stema Rådgivning. 

OBOS Prosjekt

er et av landets største prosjekt- og byggelederfirmaer. Selskapet er et heleid datterselskap i OBOS-konsernet. Stema Rådgivning er et norsk rådgivende ingeniørselskap som tilbyr tjenester innenfor prosjektadministrasjon og taksering. Mange av selskapets prosjekter er knyttet til rådgivning og prosjektledelse innen bygg og anlegg, med en særlig vekt på oppføring av næringsbygg og samferdselsanlegg, både i privat og offentlig sektor.

– Vi har inngått en avtale med et selskap som har en stor, norsk og solid eier i ryggen. OBOS-konsernet har de senere år utviklet og utvidet sitt eierskap meget aktivt og godt i bygg- og anleggssektoren, utdyper Per Henrik Bråthen.

– Som majoritetseier vil OBOS Prosjekt AS styrke seg innen markedsområder vi tror vil ha stor aktivitet og ordretilgang i fremtiden, sier Vibecke Hverven.

Om Stema Rådgivning

Selskapet har i overkant av 100 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontorer i Nannestad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Stema Rådgivning AS har to datterselskap:

  • Stema Byggebistand AS (50 prosent eierandel) tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering og taksering. Selskapet har Nord-Norge som sitt viktigste satsingsområde. Selskapet eier 10 prosent av aksjene. De resterende aksjene eies av Jon Erland Balto.
  • Byggeråd AS (51 prosent eierandel) tilbyr tjenester innenfor prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og SHA-rådgivning. Selskapet er først og fremst aktivt i Hamar-regionen. De resterende aksjene er eid av ansatte.For mer informasjon om Stema Rådgivning AS, vises det til stemaradgivning.no.


For informasjon om Stema Rådgivnings datterselskaper, se byggeraad.no og byggebistand.com.

Om OBOS Prosjekt

OBOS Prosjekt AS tilbyr tjenester innenfor prosjektledelse, byggeledelse og byggekontroll i forbindelse med nybygging, rehabilitering og ombygging av boliger og næringsbygg.

Selskapet har 80 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad og Vestfold.

I tillegg eier Obos Prosjekt 76 prosent av aksjene i Østfold Prosjekt AS, som tilbyr samme type tjenester i østlandsområdet, samt 74,8 prosent i selskapet Øyvind Moen AS, som også er aktiv innen byggeledelse og prosjektledelse i Oslo-området

Tidligere i år kjøpte OBOS Prosjekt AS 52 prosent av aksjene i Heiskonsulenten AS.

For mer informasjon om Obos Prosjekt, se obosprosjekt.no

OBOS-konsernet består av

29 datterselskaper, hvorav 27 selskaper er heleide, og to er majoritetseide. I tillegg består OBOS-konsernet av en rekke selskaper i underkonsern, hvorav fire av 83 selskaper er majoritetseide, mens resten av selskapene er heleide.


Transaksjonen forutsetter Konkurransetilsynets godkjennelse. Den er planlagt gjennomført 1. oktober 2015. I avtalen inngår det også en opsjon på kjøp av de resterende aksjene. 

20.08.2015