OBOS selger sine utleieboliger

OBOS har inngått en avtale med Oslo kommune om å selge 617 utleieboliger til kommunen. Boligene er fordelt på 16 eiendommer og selges for en samlet kjøpesum på 1,35 milliarder kroner.

Bilde av fasaden med balkonger i OBOS' utleieboliger i Liakollen 18 til 20 på Nordstrand i Oslo. Grøntområde i forgrunnen, blå himmel.

Utleieboligene til OBOS benyttes primært som gjennomgangsboliger for unge OBOS-medlemmer og tildeles etter ansiennitet. Boligene er derfor i hovedsak leiet ut på treårskontrakter, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Etter seks år tilbys boligene til andre medlemmer.

Godt samarbeid med kommunen
OBOS har som strategisk mål å selge sine utleieboliger. Blant annet har OBOS tidligere omdannet en av sine utleieeiendommer til borettslag og solgt det til OBOS-medlemmer med forkjøpsrett for leietakerne. Denne prosessen ville fortsatt, men i midten av 2013 ble det avklart at Oslo kommune var interessert i å kjøpe store deler av OBOS’ utleieboligportefølje.

– OBOS har en lang historie med samarbeid med Oslo kommune, og en felles oppgave i å bistå folk med gode boliger. Det viser seg for eksempel gjennom at mange av de gårdene som Oslo kommune kjøper i dag står på tomter OBOS i sin tid fikk feste av Oslo kommune, sier Martin Mæland, direktør I OBOS. – Når OBOS ikke lenger skal drive utleievirksomhet, føles det riktig å overdra boligene til Oslo kommune.

Oppgradering av kommunale boliger
– Dette er den største investeringen i kommunale boliger siden krigen, og en historisk mulighet for oppgradering av kommunens boligmasse, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

– Dette vil gi beboerne i våre kommunale boliger et bedre tilbud, og vi kan spre boligene bedre. Når vi kjøper nytt, kan vi selge gammelt, sier Øystein Eriksen Søreide (H), byråd for sosiale tjenester.

Dagens leietakere
Salget forutsetter godkjennelse av bystyret og at kommunen får støtte til kjøpet av Husbanken. Eksisterende leietakere har rett til å bli boende til leieavtalen utløper. Etter salget til kommunen vil det gjenstå 122 utleieboliger i OBOS’ portefølje, og disse vil bli forvaltet av OBOS på samme måte som før.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Martin Mæland, tlf. 90 79 10 79
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, tlf. 90 85 84 41

30.04.2014