OBOS solgte 997 boliger i første kvartal

I første kvartal solgte OBOS-konsernet 997 nye boliger til en verdi av 3,46 milliarder kroner – mot 3,24 milliarder i samme periode i fjor.

Illustrasjon av fasaden på Oppsal senter

Antall salg er omtrent som i fjor, med 997 boliger mot 1013 i fjor. Netto er det solgt 873 boliger til en verdi av 2,97 milliarder kroner i første kvartal 2016.

Det er solgt 619 boliger i Norge. OBOS Nye Hjem har solgt 402 boliger, OBOS Fornebulandet har solgt 32 boliger og Block Watne har solgt 185 boliger. Alle datterselskaper har solgt omtrent som i fjor, med unntak av OBOS Fornebulandet som har solgt 32 boliger, mot 78 på samme tid i fjor. Videre er det solgt 378 av boliger i Sverige.

– Det totale nyboligsalget er svært godt. Oslo, Oslo-regionen og Trøndelag opplever et sterkt nyboligmarked. Nedgang på Fornebu skyldes at vi snart er utsolgt. Vi mangler nye prosjekter å fylle på med i påvente av at Bærum kommune skal ferdigbehandle nytt forslag til merutnyttelse, sier konserndirektør for boligutvikling i OBOS, Arne Baumann.

Høy produksjon

Brutto er 4955 boliger under produksjon, og nettotallet er 4126 boliger.

– Det gode boligsalget legger grunnlaget for en offensiv igangsetting av nye prosjekter. Hvis vi bare får klargjort flere tomter, spesielt i Oslo, er vi beredt til å legge ut for salg og igangsette enda flere boliger i løpet av 2016, sier Baumann.