OBOS solgte boliger for 7,55 milliarder kroner

I årets ti første måneder har OBOS solgt 2 515 nye boliger i Norge og Sverige, til en verdi av 7,55 milliarder kroner. Tallene inkluderer både OBOS og BWG Homes.

Hundsund Arcasa tun 3
illustrasjon fasade

Flere av prosjektene er i samarbeid med andre selskaper, og OBOS’ totale andel av verdien blir 6,7 milliarder kroner. 

– Salgstallene viser at markedet for nye boliger er godt og at det har vært stigende gjennom året. Likevel er det store geografiske forskjeller. Stavanger har for eksempel et mer avventende boligmarked, mens markedet i Oslo, på Fornebu og i Bergen er svært godt, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

I salgstallene inngår nyboligsalget for OBOS inkludert Fornebu og OBOS Stor-Bergen, og Block Watne i Norge og BWG Homes AB-selskapene Myresjöhus, Smålandsvillan, samt Kärnhem AB i Sverige. 

Salg i Norge:

OBOS (hvorav 203 på Fornebu): 857Block Watne AS: 557 Totalt: 1 414

Salg i Sverige:

OBOS Bostad AB: 22BWG Homes AB (Myresjöhus og Smålandsvillan): 907Kärnhem AB: 172Totalt: 1 101

13.11.2014