OBOS starter Boligpartiet

OBOS har beslutte å starte et eget politisk parti, Boligpartiet. Partiet vil ha økt boligbygging og satsing på infrastruktur rundt de største byene som kjerrnesaker. Ambisjonen er å stille lister ved Stortingsvalget i 2017 og deretter ved kommunevalget i 2019.

Portrettbilde av Daniel Kjørberg Siraj

NB: Dette var en aprilspøk – om du skulle være i tvil.

– I OBOS har vi sett oss lei på at boligbygging ikke blir prioritert høyt nok av de politiske partiene, verken på Stortinget eller i kommunene. Vanlige folk trenger en stemme som holder boligbyggingsfanen høyt og hender som får ting gjort. Vi har derfor kommet til at den eneste måten å få fart på boligbyggingen, er å starte vårt eget politiske parti, slik andre særinteresser har gjort med stort hell før oss, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Ambisjon om vippeposisjon

Ambisjonen er å få en oppslutning ved Stortingsvalget i 2017 på samme nivå som Kristelig Folkeparti fikk ved forrige Stortingsvalg, med totalt 158 000 stemmer og 5,6 prosent oppslutning på landsplan. Med 10 mandater i Stortinget vil det nye Boligpartiet kunne komme i en viktig vippeposisjon mellom blokkene. Ved neste kommunevalg er ambisjonen å gå for byrådsmakten i Oslo og Bergen samt sentrale maktposisjoner i andre vekstkommuner.

– OBOS har gjennom sin store medlemsmasse med cirka 400 000 medlemmer en unik, organisatorisk mulighet til å skape et slikt nytt parti. Klarer vi å mobilisere disse både som valgkampaktivister, listekandidater og velgere bør ambisjonen absolutt være oppnåelig. Vi vil også sette av 100 millioner kroner i oppstartskapital til det nye partiet, slik at de økonomiske forutsetningene for en offensiv valgkamp i 2017 og 2019 er godt etablert, sier Siraj.

Det nye partiet tar sikte på å stille lister i så mange fylker som mulig, men hovedinnsatsen for å etablere lokale partiorganisasjoner vil bli lagt mot de sterkeste OBOS-fylkene; Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal.