OBOS støtter Bymisjonens boligsosiale arbeid

OBOS har inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon for to nye år.

OBOS støtter Bymisjonens boligsosiale arbeid med 350 000 kroner pr år.

Hovedsaklig går støtten til Bymisjonens arbeid i Oslo, men deler av beløpet går også til Hordaland, Rogaland og Trøndelag.

Bolig til vanskeligstilte 

Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid går ut på å hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg bolig og til å bli boende på en god måte for seg selv og omgivelsene. 

– Vi er glad for å kunne bidra med støtte til den delen av befolkningen som trenger hjelp til å skaffe seg et sted å bo, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS Åge Pettersen. 

Frivillig arbeid for Bymisjonen 

Gjennom avtalen blir OBOS en av Bymisjonens hovedsamarbeidspartnere. I tillegg til støtte i form av økonomiske bidrag, skal Bymisjonen også legge til rette for at ansatte i OBOS kan engasjere seg frivillig etter ønske.

08.11.2012