OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS støtter Bymisjonens boligsosiale arbeid

OBOS har inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon for to nye år.

OBOS støtter Bymisjonens boligsosiale arbeid med 350 000 kroner pr år.

Hovedsaklig går støtten til Bymisjonens arbeid i Oslo, men deler av beløpet går også til Hordaland, Rogaland og Trøndelag.

Bolig til vanskeligstilte 

Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid går ut på å hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg bolig og til å bli boende på en god måte for seg selv og omgivelsene. 

– Vi er glad for å kunne bidra med støtte til den delen av befolkningen som trenger hjelp til å skaffe seg et sted å bo, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS Åge Pettersen. 

Frivillig arbeid for Bymisjonen 

Gjennom avtalen blir OBOS en av Bymisjonens hovedsamarbeidspartnere. I tillegg til støtte i form av økonomiske bidrag, skal Bymisjonen også legge til rette for at ansatte i OBOS kan engasjere seg frivillig etter ønske.

08.11.2012