OBOS støtter Kirkens Bymisjon

OBOS har inngått en sponsoravtale med Kirkens Bymisjon i Oslo. Som fast samarbeidspartner vil OBOS støtte Bymisjonens boligsosiale arbeid.

– Vi synes at synes at Kirkens Bymisjonen gjør en viktig jobb blant vanskeligstilte i Oslo. Og når spørsmålet kom om vi kunne være med å støtte projektet Bolighjelpen, var det naturlig for oss å si ja, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Den nye sponsoravtalen gir i første omgang Bymisjonen en årlig støtte på kroner 200 000 i tre år, det vil si ut 2012. Men begge parter ser for seg et langsiktig samarbeid.

Skal styrke Bolighjelpen

– Vi er veldig glade for samarbeidet med OBOS, slik at vi kan styrke vår boligsatsing, forteller generalsekretær Sturla Stålsett i Bymisjonen.

Målgruppen for prosjektet "Bolighjelpen" er både bostadsløse og andre grupper som opplever boligmarked og hjemmesituasjon som krevende. For eksempel enslige forsørgere, ungdom, innvandrere, aleneboere og funksjonshemmede.

– For noen kan rådgivning, litt støtte eller praktisk hjelp være det som gjør at de blir boende, eller kan se nye muligheter til å få et bedre sted å bo. Bolighjelpen bygger på en tanke om selvhjelp til å mestre egne utfordringer, sier Stålsett.

Avhengig av frivillig arbeid

Bærebjelken i prosjektet er frivillige medarbeidere. Det vil blant annet kunne være:

  • Husvenner som kan gi sosial støtte i form av besøk hjemme, eller turer og aktiviteter ute. 
  • Visningsguider som følger på boligvisninger og støtter i valg av bolig.
  • Rådgivere med særlig kunnskap om økonomi, støtteordninger, boligtilskudd, startlån o.l. 
  • Nevenyttige ”handymenn- og kvinner”, som kan gi praktisk hjelp. For eksempel i forbindelse med flytting og småreparasjoner i boligen.

Bostedsløse i Norge / Oslo:

Økning i antallEn kartlegging av Norsk Institutt for By- og regionsforskingn viser at det har vært en økning i Norge i antall bostedsløse fra 2005 til 2008 med 600 personer (fra 5 500 til 6 100). 

I overkant av 1 500 av de bostedsløse holder til i Oslo.

Les mer om Bolighjelpen på hjemmesiden til Kirkens Bymisjon.

 

03.12.2010