OBOS vant miljøpris!

Økt fokus på energiøkonomisering og miljøtiltak i nye boligprosjekter gjorde at OBOS Nye Hjem vant årets Lambdapris. Prisen deles ut av bransjeorganisasjonen Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF).

Daniel Siraj, konserndirektør innen boligutvikling og eiendomsmegling i OBOS, mottar prisen av styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF.
Daniel Siraj, konserndirektør innen boligutvikling og eiendomsmegling i OBOS, mottar prisen av styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF.

IPF består av de tolv ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge. I år deler de ut Lambdaprisen for femte gang. 

Prisen gis til de som har utmerket seg spesielt innenfor:

  • Nyvinning innen bruk av isolasjonsmaterialer.
  • Reduksjon av energibruk for bygninger og installasjoner.
  • Generelt fremme bruk av isolasjonsmaterialer.   


OBOS går foran

– Prisen går til en boligaktør som gjennom flere år har gått i bresjen for økt kvalitet og forbedret energiøkonomisering, og som er opptatt av å fremme gode bomiljøer, forteller styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF. 

– Gjennom en rekke prosjekter de siste årene har OBOS i betydelig grad redusert energibehovet i sine boligutbygginger sammenlignet med tidligere. Det vitner om at OBOS tar disse utfordringene på alvor og ønsker både utvikling og fornyelse på dette området, fortsetter styrelederen. 

– At en så stor aktør i markedet viser både vilje og evne til å bygge mer energieffektivt er av vesentlig betydning for alle som er opptatt av både klima og økonomi. Derfor er OBOS Nye Hjem både en verdig og viktig vinner, avslutter Wæringsaasen. 

Stadig viktigere i fremtiden

Carl Christian Birkeland  i OBOS Nye Hjem ser prisen som en hyggelig anerkjennelse for arbeidet med passivhus og lavenergi-prosjekter.

– Vi har holdt på med passivhusprosjekter i nærmere 10 år og for tiden bygger vi 34 rekkehus med passivhusstandard på Stenbråten i Oslo, forteller han.

OBOS er også i gang med oppføringen av Oslos første nye boligblokk med passivhusstandard på Etterstadtoppen.

– Prosjektene våre har gitt oss verdifull erfaring og kunnskap til å møte de nye energikravene som er signalisert å komme fra 2015. Det er ingen tvil om at det å bygge energieffektivt og miljøvennlig vil bli stadig viktigere i årene fremover, sier Birkeland.

17.09.2013