OBOS vil kjøpe BWG Homes

OBOS annonserer i dag et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i BWG Homes ASA til aksjonærene.

Snekker som bygger hus

Gjennomføring av det frivillige tilbudet forutsetter blant annet godkjenning av Konkurransetilsynet, samt at over 2/3 av aksjonærene i BWG Homes ASA takker ja til tilbudet. 

OBOS er allerede største aksjonær i BWG Homes ASA («BWG Homes») med en eierandel på 32,99 prosent og det er inngått betingede kjøpsavtaler med, innhentet forhåndsaksept fra og støtte til tilbudet fra aksjonærer som representerer ytterligere 26,70 prosent av aksjene i selskapet - til sammen 56,69 prosent av aksjene i selskapet. 

OBOS har i dag boligbyggingsvirksomhet spredt over hele landet. En overtakelse av BWG Homes med det norske datterselskapet Block Watne, som er en av Norges ledende boligbyggere, vil gi OBOS-medlemmene et vesentlig styrket boligtilbud innenfor småhussegmentet.

Stabilt, norsk eierskap

- Dette er en del av vår strategi om å etablere oss over store deler av Norge. Block Watne har et sterkt merkenavn med en bred geografisk distribusjon som supplerer OBOS sin ordinære byggevirksomhet svært godt også produktmessig, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

OBOS ønsker å drive den norske virksomheten videre under merkenavnet Block Watne og representerer et stabilt, norsk eierskap for en viktig boligbyggingsaktør med rike tradisjoner. OBOS har også ambisjoner om å være en god eier for BWG Homes sin virksomhet i Sverige og vil utvikle denne videre i tråd med den etablerte strategien for Sverige.

- OBOS vil dessuten kunne gi BWG Homes et større kundegrunnlag og tilføre selskapet økt kompetanse og kapitalstyrke, sier konsernsjef Mæland.

Om BWG Homes ASA

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige.

BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 040 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. 

12.05.2014