OBOS vokser i Nydalen

OBOS Nye Hjem kjøper aksjene i selskapet Nydalen Næringseiendom AS. Sandakerveien 121, som i dag huser Schibsted Trykk, blir vurdert som en attraktiv boligtomt. 

Lillo, Lillohagen, områdebilder, Nydalen, Storo
Turområde ved Akerselva, grønn lunge, grøntområde, friområde, natur

Sandakerveien 121 leies i dag av Schibstedkonsernet, som har leiekontrakt på ti år med opsjon på tre ganger fem år.

– OBOS mener dette er en meget attraktiv utviklingseiendom, og det har vært vår motivasjon for å kjøpe selskapet. Eiendommen må omreguleres, og området tåler en høy grad av fortetting med mer enn 1000 boliger innenfor eiendommens 43 dekar tomt. Her er det kort avstand til knutepunkt med blant annet T-bane. Men først skal vi drifte og forvalte eiendommen på en best mulig måte i årene fremover, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

13.05.2015