OBOS vokser innen regnskap

For å kunne tilby et bredere spekter av regnskapstjenester og styrke sin posisjon i markedet har OBOS kjøpt 51 prosent av aksjene i Tandem Regnskap.


OBOS har inngått en avtale med Tandem Holdning AS om å kjøpe 51 prosent av aksjene i Tandem Regnskap ASOBOS driver i dag regnskapsførsel og selskapsadministrasjon for anslagsvis 3 500 selskaper innen bolig og næring. 

Utvider og videreutvikler

Ved kjøpet av aksjene utvider OBOS-konsernet regnskapsvirksomheten til også å omfatte det generelle regnskaps- og konsulentmarkedet, og vil da ha mer enn 4 000 regnskapsklienter innen ulike bransjer på kundelisten.

– OBOS har som strategi å øke virksomheten vesentlig innen regnskaps- og selskapsadministrasjon. Etter kjøpet vil vi styrke vår stilling som aktør i det norske regnskapsmarkedet, sier konserndirektør Morten Aagenæs i OBOS, og legger til at virksomheten i Tandem Regnskap vil bli videreført fra eksiterende lokaler. 

Gode synergier

OBOS ser gode synergimuligheter for virksomheten både i OBOS og i Tandem Regnskap, ikke minst for OBOS’ bank- og finansvirksomhet. 

– Dette vil styrke begge selskapene og være en viktig faktor for å videreutvikle konsernets andel i dette markedet fremover, sier Aagenæs. 

Veldrevent selskap

Tandem Regnskap er et av Norges største og mest veldrevne regnskapsselskaper, med en omsetning på drøyt 33 MNOK i 2012. Selskapet eies av Tandem Holdning AS, som igjen eies av Kirsten og Morten Aasen, som startet selskapet i 1988.

– Vi har sett etter en partner som kan videreutvikle Tandem Regnskap uten at selskapet skulle forsvinne inn i et av de store, etablerte regnskapsmiljøene, og det fant vi i OBOS, sier administrerende direktør Morten Aasen i Tandem Regnskap. 

Bedre rustet med OBOS

Regnskapsbransjen står foran omfattende endringer, med blant annet digitalisering av regnskapsproduksjonen og større forventninger hos kundene. 

– Tandem Regnskap har arbeidet med denne omstillingen lenge, og med OBOS som eier vil vi få en ekstra styrke til å møte fremtidens utfordringer, sier Aasen.

Les mer om Tandem Regnskap på tandem.as

15.05.2013