Økt støtte til Bymisjonens sosiale boligarbeid

OBOS utvider avtalen med Kirkens Bymisjon og styrker dermed Kirkens Bymisjons sosiale boligarbeid blant vanskeligstilte personer i flere norske byer.

Kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen
Kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen

OBOS har støttet Kirkens Bymisjon Oslo økonomisk i flere år, og nå utvides avtalen både i omfang og geografi. OBOS blir dermed en av Bymisjonens nasjonale hovedsamarbeidspartnere. 

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon gjør at vi kan bidra på den delen av boligfeltet hvor vi ikke er så aktive, men der Kirkens Bymisjon gjør et meget bra arbeid, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen. 

Praktisk hjelp

Målet med avtalen er å skape engasjement for sosialt boligarbeid. I praksis går dette ut på å hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg bolig og bistå dem til å klare å bli boende på en god måte for seg og sine omgivelser. 

- Det er svært hyggelig at OBOS ønsker å være en nasjonal samarbeidspartner. Vår erfaring er at vi i samarbeid med næringslivet får til mye mer enn vi ville gjort på egenhånd, sier næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon Oslo, Ragnhild Østmo, på Bymisjonens nettsider.

Frivillighet og kursing

– I tillegg vil vi også legge til rette for at OBOS-ansatte kan jobbe frivillig i Bymisjonens tiltak over hele landet. Og på sikt er det et mål at våre ansatte kan bidra med kursing innen ulike boligspørsmål, sier Pettersen. 

- Vi gleder oss til å komme i gang med konkrete prosjekter rettet mot dem som sliter på boligmarkedet. Det betyr mye for menneskene vi er i kontakt med, sier Østmo. 

Den nye avtalen er gyldig fra 1. januar 2013 og to år frem i tid. Den økonomiske støtten fordeles til Kirkens Bymisjons prosjekter i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

05.02.2013