Omorganisering i BWG Homes

OBOS har som ledd i integrasjonen av BWG Homes AS i OBOS-konsernet besluttet at BWG-selskapene skal knyttes tettere opp mot OBOS. Det innebærer at de enkelte BWG-selskapene skal rapportere direkte til konsernledelsen i OBOS ved konserndirektør Arne Baumann.

karusellbilde: Eikeskar_BlockWatne_820

Konserndirektør Arne Baumann vil fremover ha direkte ansvar for følgende selskaper: Block Watne AS, BWG Homes AB (Sverige), Kärnhem AB (Sverige), OBOS Nye Hjem AS og OBOS Fornebulandet AS.

Ole Feet har som følge av omorganiseringen valgt å fratre stillingen som konsernsjef i BWG Homes AS og adm. direktør i Block Watne AS. Konserndirektør Arne Baumann i OBOS er konstituert i stillingen som adm. direktør i Block Watne AS inntil videre. Endringen skjer med umiddelbar virkning.

– Vi takker Ole Feet for den gode innsatsen han har gjort for selskapet gjennom en årrekke. Block Watne har over tid levert solide resultater og har en sterk posisjon i det norske markedet, og de svenske virksomhetene er nå rigget for videre vekst og lønnsomhet. Å ha Ole Feet med på laget det første året etter vårt oppkjøp har også vært viktig for å sikre en smidig overgang, sier visekonsernsjef i OBOS og styreleder i BWG Homes AS, Daniel Kjørberg Siraj.

18.08.2015