Opptil 1000 nye boliger i Lillestrøm

OBOS har inngått samarbeid med Otto Olsen-gruppen om å utvikle en stor tomt i Nesgata 19 i Lillestrøm.

karusellbilde: Avtale_LineNorbye&ArneBaumann

Tomten er på 55 dekar og grenser til Norges Varemesse – med Nitelva i sør. Otto Olsen AS skal finne en ny tomt til dagens industrivirksomhet, og sammen med OBOS skal det utvikles en ny bydel i Lillestrøm.

– Det er potensial for opptil 1000 boliger. Lillestrøm er navet i Nedre Romerike og et svært attraktivt sted å bo og arbeide. I tillegg har OBOS mange medlemmer i dette området, sier konserndirektør boligutvikling i OBOS, Arne Baumann.

Salgsstart for boligene avhenger av fremdrift i reguleringsarbeidet, men OBOS tror at 2018 er oppnåelig – med byggestart i 2019. Det legges opp til blokkleiligheter i alle varianter og størrelser, samt noe næring og barnehage.

– OBOS er en by- og stedsutvikler, og vi er opptatt av livet mellom husene. OBOS bidrar til kulturliv og andre aktiviteter som ikke har direkte sammenheng med å bygge hus, men som handler om identitet og et godt bomiljø. Eksempler er Kværnerbyen, Fornebu og planene vi legger for Ulven-området. Lillestrøm er enda en stor satsing på byutvikling for OBOS, og vi er allerede godt i gang med Portalen ved Lillestrøm stasjon. OBOS opplever at Skedsmo kommune har satt seg høye ambisjoner for utviklingen av Lillestrøm som by, og vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kunnskap i dette arbeidet, sier Baumann.

Daglig leder i Otto Olsen Bygg AS, Line Norbye, er glad for avtalen de nå har signert med OBOS Nye Hjem.

– OBOS har god erfaring med transformasjon av industriområder til bynære boligområder. Kommuneplanen legger til rette for at dette skal bli en spennende bydel i Lillestrøm. Vi har startet reguleringsarbeidet, og med OBOS får vi en kompetent samarbeidspartner som har stor gjennomføringsevne, sier Line Norbye i Otto Olsen Bygg AS.

Arbeidet frem mot avtalen har tatt et halvt år. – Det har vært en grundig prosess som gir oss et godt grunnlag for samarbeidet – et samarbeid som skal bestå i mange år fremover, sier Norbye.

Otto Olsen AS har vokst seg ut av anlegget i Nesgata 19. Bedriften er en ledende leverandør av diverse tekniske produkter til norsk industri. I år feirer Otto Olsen AS 150 år, med nærmere 100 ansatte og en omsetning på 300 millioner kroner. Bedriften er på jakt etter en tomt på 30 til 50 mål på Nedre Romerike for å føre opp et nytt bygg som skal være tilpasset selskapets fremtidige behov.