OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Passivhus-pionerer!

Det var Jo Petter Kjeldseth som sammen med Jeanette Garung kjøpte det første passivhuset i OBOS-historien.

Jo Petter Kjeldset og Jeanette Garung peker på sitt nye passivhus.
Jo Petter Kjeldset og Jeanette Garung peker på sitt nye passivhus.

Jo Petter Kjeldset fikk OBOS-medlemskap i fjortenårspresang, og tirsdag kveld brukte han ansienniteten til å skaffe seg bolig sammen med Jeanette Garung. Valget falt på passivhusprosjektet Rudshagen; et borettslag av eneboliger på Stenbråten med boliger spesialkonstruert for å bruke minimalt med energi.

– Jeg falt for idéen med passivhus. En ting er at jeg i et slikt hus får lavere fyringsutgifter, en annen ting er hva den lave energibruken betyr for miljøet. I tillegg har disse boligene en veldig tiltalende form, sa Jo Petter Kjeldset til obos.no rett etter at kontrakten var skrevet.

Gode solforhold

Han valgte hus nr 111 i prosjektet, og det var solforholdene og den vestvendte hagen som gjordet at valget falt på akkurat dette huset.

Av utseende er husene i det nye prosjektet ikke ulik boligene i Mikkelsgrenda, som ligger rett ved. Kjeldset forteller at han har vært og kikket på dem for å danne seg et bilde.

– Vi gleder oss veldig. Nå må vi hjem og komme til hektene, sa Jo Petter og Jeanette etter at signeringen var unnagjort.

To av 17 passivhus ble solgt på salgsmøtet 11. mai.

Hva er et passivhus?

  • Et passivhus er et hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn et vanlig hus.
  • Et passivhus bruker ca 75 prosent mindre energi til oppvarming enn en tradisjonell bolig.
  • Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som blant annet ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.
  • Fra 1. juli 2010 vil det bli innført krav om energimerking av boliger. Husene i Rudshagen vil få energimerke A.

12.05.2010