OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Prisene steg med 12,5 prosent i 2011

Prisene steg med 12,5 prosent fra desember 2010 til desember 2011. Fra november til desember steg prisene med 0,1 prosent.

Diverse bilder fra Skråningen borettslag på Manglerud i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2008Personer på bildene er styreleder Jan Bjørnås (med bart) og juryformann Jan-Gunnar Fjelstad.Rehabilitering

Rehabiliteringsprisen

Fasade

Fra november til desember steg prisene med 0,1 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i OBOS-tilknyttede borettslag var i desember 37 188 kroner. 

- Dette har vært en helt normal desembermåned, med litt lavere aktivitet enn resten av året. 2011 har vært et år preget av et godt boligsalg, og med en svært sterk prisvekst. Vi forventer en prisstigning på om lag 5 prosent i neste 12-månedersperiode, altså litt svakere enn i 2011, sier konsernsjef Martin Mæland.

Gjennomsnittsprisen på brukte OBOS-boliger for hele 2011 sammenlignet med hele 2010 viser en prisoppgang på 11 prosent.

I desember ble det omsatt 460 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 429 boliger i desember 2010.

02.01.2012