Prisnedgang for OBOS-boliger

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 2,0 prosent i mars. – Hvor stor korona-effekten blir for boligmarkedet, avhenger av hvor lenge de strenge tiltakene varer.

Det sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, og understreker:

– Det har, gitt de spesielle omstendighetene, vært bra aktivitet i bruktboligmarkedet i mars. Mens det var 649 omsetninger i mars i fjor, falt dette til 595 i mars i år. Nedgangen har først og fremst kommet i Oslo.

I perioden 2004-2019 steg Oslo-prisene i snitt med 1,7 prosent i mars. I mars i fjor var prisoppgangen på 2,0 prosent. Etter prisnedgangen i mars i år, er den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for en OBOS-bolig i Oslo-området 65 163 kroner.

For landet sett under ett gikk prisene ned med 2,8 prosent fra februar til mars. Kvadratmeterprisen var på landsbasis 56 355 kroner i mars. Dette er 0,6 prosent høyere enn i mars i 2019.

En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 1,8 prosent mer enn i mars i fjor.

Usikre tider med høy ledighet

– Vi mente at utviklingen i boligprisene i februar tydet på et marked i god balanse. Nå er det de omfattende smitteverntiltakene myndighetene har innført som skaper nedsiderisiko for boligmarkedet, sier Monsvold.

Hun har tro på at mange av de permitterte den siste tiden vil komme tilbake i jobb når myndighetene letter på smitteverntiltakene.

– Forhåpentlig vil de økonomiske tiltakspakkene bidra til at vi unngår mange konkurser og tap av arbeidsplasser. Det er likevel fare for at vi får markant høyere arbeidsledighet enn vi hadde før koronautbruddet dersom de strenge restriksjonene varer lenge. En vedvarende lav oljepris kan også bidra til det. Lavere sysselsetting og utsikter til svakere lønnsvekst, vil gjøre at etterspørselen etter boliger blir mindre fremover enn vi regnet med for en måned siden. Men rentenedgangen, som er en svært viktig driver, trekker i motsatt retning. Det er likevel liten tvil om at vi går inn i en tid med stor usikkerhet. Samtidig tror vi at aktiviteten i boligmarkedet vil kunne ta seg opp igjen raskt etter hvert som myndighetene letter på smitteverntiltakene, sier Monsvold.

Meglere på jobb

Ifølge Hans Anders Skjølberg, daglig leder i OBOS Eiendomsmeglere, har meglerne solgt like mange OBOS-boliger i Oslo i mars som i samme måned i fjor. Omsetningstiden var i snitt elleve dager.

– Det betyr at markedet synes å fungere rimelig bra tross alt. Vi har valgt å være på jobb og stå i det sammen med kundene våre. Slik har vi kunnet hjelpe dem som har hatt behov for å selge boligen sin. At det blir en liten priskorreksjon i disse dager er naturlig. Det handler nok om at man ikke vil ta unødig risiko.