Pusser opp Marka-perle

OBOS gir 1,5 millioner kroner til opprustning av Vangen skistue i Østmarka. Nå blir det 2011-standard på markastua fra 1961.

Barn leker på en benk foran Vangen Skistue.

For ivrige markabrukere, skoler, barnehager og idrettsforeninger er Vangenstua et kjent begrep.

– På en normal skihelg har vi mellom 1 200 og 1 300 besøkere. I tillegg har friluftstua flere arrangementer i uka og cirka 9 000 gjestedøgn i året. Stort sett barn fra Oslo, og da særlig øst, som er på leirskole,forteller generalsekretær Bente Lier.

Vangen er den eneste stuen i Østmarka som holder åpent syv dager i uka, og etter 50 år i daglig drift er behovet for oppussing stort.

Viktig for Oslo

I Skiforeningens samlede plan for eiendommene er behovet kostnadsberegnet til cirka 3,5 millioner kroner de neste fem årene.

– I tillegg til betydelige årlige bidrag, har OBOS også tidligere gitt øremerkede bidrag. Senest for tre år siden finansierte de en ny prepareringsmaskin i Østmarka, og nå muliggjør de altså en betydelig opprusting av Vangen. Dette er til stor glede for svært mange mennesker, sier Lier.

– Markastuene er en viktig del av Oslos identitet og for OBOS er det riktig å bidra til at en at en av de mest populære sportstuene blir oppgradert til dagens behov, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Starter tidligere en forventet

– Takket være den økonomiske hjelpen kan vi begynne oppgraderingen allerede i juni. Først ut er kafeen og peisstuen som skal få 2011-standard med nye vinduer, tak, vegger, gulv og interiør, sier assisterende generalsekretær Steinar Eidaker som er ansvarlig for Skiforeningens eiendommer.

Stuen holder åpent for turfolk i hele oppussingsperioden og planen er å være ferdig med årets utbedringer i løpet av august. I september blir det etter planen stor reåpning og OBOS-dag med mange aktiviteter. – Da håper jeg vi ses i Østmarka, smiler han.

Les mer om Vangen på vangenskistue.no.

11.04.2011